Strona główna Wypowiedzi Czy poziom życia w Polsce zbliża się do średniej unijnej?

Czy poziom życia w Polsce zbliża się do średniej unijnej?

Czy poziom życia w Polsce zbliża się do średniej unijnej?

Jerzy Kwieciński

Poziom życia w Polsce w porównaniu ze średnią w UE wzrósł do 77 proc.

Rzeczpospolita, 26.06.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 26.06.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jerzy Kwieciński w swojej wypowiedzi odnosi się do wskaźnika AIC (Actual Individual Consumption – spożycie indywidualne skorygowane na mieszkańca) liczonego przez Eurostat. Wskaźnik ten obrazować ma dobrobyt materialny przeciętnego gospodarstwa domowego poprzez zmierzenie jego realnej konsumpcji.

Jednostką pomiarową AIC jest PPS (purchasing power standard) – sztuczna jednostka walutowa, która umożliwia porównanie siły nabywczej poszczególnych walut w odpowiednich państwach UE. Średnia wartość AIC w całej UE to 100. Gdy AIC w którymś z państw członkowskich jest wyższe od średniej UE, np. o 5%, to jego wskaźnik AIC wynosi 105. A gdy jest niższe o 5% – wynosi 95. Ze wstępnych szacunków Eurostatu na 2018  wynika, że w Polsce AIC wynosi 77 – to znaczy, że średnia realna konsumpcja w gospodarstwach domowych w Polsce stanowi 77% średniej realnej konsumpcji w UE.

Jak pokazują dane Eurostatu, w przypadku Polski wskaźnik ten odnotuje stały, aczkolwiek niewielki wzrost. W latach 2015 i 2016 wynosił on bowiem 74, z kolei w roku 2017 – 76.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy