Strona główna Wypowiedzi Czy Rada Europy zajmuje się sytuacją w Turcji?

Czy Rada Europy zajmuje się sytuacją w Turcji?

Czy Rada Europy zajmuje się sytuacją w Turcji?

Andrzej Halicki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Ma pan sesję w Strasburgu, która się właśnie kończy i Turcją właśnie Rada Europy się zajmuje.

TVP Info, 19.10.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TVP Info, 19.10.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Słowo „sesje” odnosi się do posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego, jednego z dwóch organów statutowych Rady Europy. W skład Zgromadzenia wchodzi 324 deputowanych z wszystkich 47 krajów członkowskich. Ostatnie spotkanie tego grona odbyło się w Strasburgu w dniach 10-14 października. Jak wynika z agendy spotkania, debata na temat spraw bieżących, która odbyła się w czwartek 13 października dotyczyła “Sytuacji w Turcji w świetle próby zamachu stanu”. W związku z tym wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

Sytuacja w Turcji, stała się także obiektem prac Komisji Weneckiej, czyli organu doradczego Rady Europejskiej, wspierającego państwa członkowskie w przestrzeganiu zasad demokratycznego państwa prawa.

Podczas ostatniej sesji plenarnej, Komisja wymieniła opinie z podsekretarzem tureckiego Ministerstwa Sprawiedliwości i wygłosiła swoją opinię na temat uprzedniej zmiany art. 83 tureckiej konstytucji, który gwarantował nienaruszalność deputowanych do parlamentu, czyli Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. Jest to pierwsze oficjalne stanowisko Komisji po lipcowej próbie zamachu stanu. Publikacja opinii była poprzedzona pracami Podkomisji ds. Instytucji Demokratycznych Komisji Weneckiej oraz wizytą przedstawicieli Komisji w Turcji. Miała ona miejsce 19 września bieżącego roku. Delegacja Komisji spotkała się wówczas z przedstawicielami tureckiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego i parlamentu.

Ponadto, na prośbę Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy, do czasu następnej sesji plenarnej, która odbędzie się w grudniu bieżącego roku, Komisja Wenecka będzie pracowała nad opinią na temat dekretów wydawanych w trakcie trwania stanu wyjątkowego w Turcji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy