Czas czytania: około min.

Czy rząd przeznaczy na samoloty dla VIPów więcej niż na modernizację szpitali?

12.09.2019 godz. 14:51

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Mateusz Morawiecki w trakcie konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie 7 września 2019 roku zapowiedział stworzenie funduszu modernizacji placówek służby zdrowia, który ma wynieść „na początek 2 mld złotych” i „być uzupełniany w razie potrzeb”.

Andrzej Rzońca zarzucił na Twitterze Prezesowi Rady Ministrów, że na samoloty dla VIP-ów zaplanował miliard złotych więcej niż na modernizację placówek służby zdrowia.

25 września 2018 roku rząd przyjął uchwałę Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”. W uchwale wprowadzono zmianę dotyczącą okresu Programu, bowiem został skrócony do 2020 roku (wcześniej miał trwać do 2021 roku), a także zwiększono wartość programu, który od momentu przyjęcia uchwały wyniósł 3 mld 52 mln złotych na lata 2016-2020.

30 września 2018 roku przedłożono Senatowi uchwalony projekt ustawy budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem. Jednym z zadań w obszarze działalności publicznej, na które zostały zaplanowane wydatki majątkowej, była realizacja wieloletniego programu „Zabezpieczenie transportu najważniejszych osób w państwie”. W dokumencie podkreślono, że „całkowite koszty Programu w latach 2016-2020” wyniosą 3.052.041 tys. złotych”.

W Ustawie Budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku, którą ogłoszono 1 lutego 2019 roku, również uwzględniono ten wydatek, a autorzy ustawy zaznaczyli, że koszty całkowite programu „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)” wynoszą 3 mld 52 mln 41 tys. złotych ogółem.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź Andrzeja Rzońcy uznajemy za prawdziwą, ponieważ w uchwale przygotowanej przez Radę Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)” przeznaczono na jego realizację 3 mld 52 mln złotych ogółem, natomiast, jak zapowiedział Prezes Rady Ministrów, na „Fundusz modernizacji placówek służby zdrowia” planuje się początkowo przeznaczyć 2 mld złotych.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.