Strona główna Wypowiedzi Czy rząd przeznaczy na samoloty dla VIPów więcej niż na modernizację szpitali?

Czy rząd przeznaczy na samoloty dla VIPów więcej niż na modernizację szpitali?

Czy rząd przeznaczy na samoloty dla VIPów więcej niż na modernizację szpitali?

Andrzej Rzońca

Członek Rady Polityki Pieniężnej
Platforma Obywatelska

Twitter, 8.09.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 8.09.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Mateusz Morawiecki w trakcie konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie 7 września 2019 roku zapowiedział stworzenie funduszu modernizacji placówek służby zdrowia, który ma wynieść „na początek 2 mld złotych” i „być uzupełniany w razie potrzeb”.

Andrzej Rzońca zarzucił na Twitterze Prezesowi Rady Ministrów, że na samoloty dla VIP-ów zaplanował miliard złotych więcej niż na modernizację placówek służby zdrowia.

25 września 2018 roku rząd przyjął uchwałę Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”. W uchwale wprowadzono zmianę dotyczącą okresu Programu, bowiem został skrócony do 2020 roku (wcześniej miał trwać do 2021 roku), a także zwiększono wartość programu, który od momentu przyjęcia uchwały wyniósł 3 mld 52 mln złotych na lata 2016-2020.

30 września 2018 roku przedłożono Senatowi uchwalony projekt ustawy budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem. Jednym z zadań w obszarze działalności publicznej, na które zostały zaplanowane wydatki majątkowej, była realizacja wieloletniego programu „Zabezpieczenie transportu najważniejszych osób w państwie”. W dokumencie podkreślono, że „całkowite koszty Programu w latach 2016-2020” wyniosą 3.052.041 tys. złotych”.

W Ustawie Budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku, którą ogłoszono 1 lutego 2019 roku, również uwzględniono ten wydatek, a autorzy ustawy zaznaczyli, że koszty całkowite programu „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)” wynoszą 3 mld 52 mln 41 tys. złotych ogółem.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź Andrzeja Rzońcy uznajemy za prawdziwą, ponieważ w uchwale przygotowanej przez Radę Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)” przeznaczono na jego realizację 3 mld 52 mln złotych ogółem, natomiast, jak zapowiedział Prezes Rady Ministrów, na „Fundusz modernizacji placówek służby zdrowia” planuje się początkowo przeznaczyć 2 mld złotych.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!