Strona główna Wypowiedzi Czy Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła definicję pandemii?

Czy Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła definicję pandemii?

Czy Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła definicję pandemii?

Grzegorz Braun

Poseł
Konfederacja

Tę akcję koronawirusową nazywa się oficjalnie pandemią na podstawie (…) decyzji administracyjnej. Światowa Organizacja Zdrowia dokonała po prostu redefinicji tego, co będzie się nazywać pandemią. Teraz pandemia to już nie jest sytuacja, w której notuje się masowość ofiar jakiejś anomalii, ale masowość zagrożenia taką anomalią.

YouTube, 05.04.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

YouTube, 05.04.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Grzegorza Brauna uznajemy za manipulację, ponieważ WHO nigdy nie przyjęło sztywnej definicji pandemii, a jedynie podawało jej charakterystykę. Drugą przyczyną jest to, że w 2009 roku WHO przestało kłaść nacisk na dużą liczbę zgonów w czasie pandemii. Poseł Braun nie wspomina w swojej wypowiedzi, że działo się to dekadę temu, co – w połączeniu z poruszaną przez niego tematyką aktualnej pandemii – jednoznacznie sugeruje, że zmiana w nastawieniu WHO ma związek z wirusem SARS-CoV-2.

Wypowiedź

Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, umieścił 5 kwietnia film na swoim kanale YouTube. W nagraniu skomentował m.in. aktualne działania rządu, mające na celu zwalczanie COVID-19. Odniósł się także do stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia, której Dyrektor Generalny 11 marca ogłosił, że mamy do czynienia z pandemią. Poseł poinformował, że wynika to z przyjęcia przez WHO nowej definicji pandemii. Wcześniejsza miałaby zakładać znaczną liczbę ofiar, a aktualna jedynie dużą skalę zagrożenia.

Rok 2009

11 czerwca 2009 roku WHO ogłosiło pandemię z powodu wirusa świńskiej grypy (H1N1). Pojawiły się wtedy zarzuty, co do uzasadnienia tej decyzji i ewentualnej zmiany definicji pandemii.

Do 4 maja 2009 roku WHO podawało bowiem na stronie internetowej, że pandemia grypy ma miejsce wtedy, gdy nowy wirus, na który ludzie nie są uodpornieni, pojawia się w kilku równoczesnych ogniskach na całym świecie. Skutkuje to ogromną liczbą osób zarażonych i zmarłych.

6 maja 2009 roku informacja na stronie zmieniła się i w miejsce poprzedniej pojawiło się następujące stwierdzenie:

Pandemia jest ogólnoświatową epidemią. Pandemia grypy może mieć miejsce wtedy, gdy pojawia się nowy wirus grypy, na którego ludzie nie są uodpornieni (…) Pandemia może być łagodna lub poważna, jeżeli chodzi o zachorowania i zgony. Nasilenie pandemii może zmieniać się w trakcie jej trwania.

Po tej korekcie swoje wątpliwości co do ewentualnej zmiany definicji przez WHO wyraziła m.in. Rada Europy.

W czasie konferencji prasowej 14 stycznia 2010 roku Keiji Fukuda, pełniący funkcję Doradcy Dyrektora Generalnego ds. Pandemii Grypy, stwierdził, że WHO nie zmieniła definicji pandemii. Powszechnie rozumiana jest ona jako wszechobecna epidemia. Jednocześnie poszczególne pandemie mogą się od siebie znacząco różnić: od relatywnie łagodnych, po bardzo poważne. WHO informowało, że tekst ze strony internetowej nigdy nie był traktowany jako formalna definicja, a raczej jako opis pandemii, który wydawał się prawdopodobny w obliczu wirusa ptasiej grypy H5N1.

Zmiana definicji?

Zarówno Keiji Fukuda, jak i WHO, twierdzili także, że wskazania co do pandemii grypy z lat 1999, 2005 i 2009 zawierały definicję pandemii. Nie jest to jednak prawda. Jednoznaczna definicja nie jest w nich sformułowana, określają one jedynie poszczególne fazy prowadzące do pandemii.

Należy zauważyć, że dokument z 2005 roku prezentuje nieco łagodniejszą definicję, według której choroba – w czasie pandemii – może powodować znaczną liczbę zgonów i zachorowań.

Od 2010 roku na stronie WHO można znaleźć informację, że pandemia to rozprzestrzenienie się choroby na cały świat.

Podsumowując, WHO nie akcentuje już dużej liczby zgonów jako cechy pandemii, jednak w przeszłości to też nie było częścią formalnej definicji, a jedynie możliwą konsekwencją. Co więcej, opisane zdarzenia miały miejsce w roku 2009, o czym Grzegorz Braun nie wspomina w swoim filmie. W połączeniu z omawianym tematem koronawirusa SARS-CoV-2 sugeruje to jednoznacznie, że zmiana w podejściu WHO miałaby być związana z aktualną pandemią. Z tego względu wypowiedź oceniamy jako manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy