Czas czytania: około min.

Czy w wyborach do Parlamentu Europejskiego stosuje się odrębny próg dla koalicyjnych komitetów wyborczych?

17.12.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) i zawartymi w dziale III przepisami dotyczącymi wyborów do Sejmu, w podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie te komitety wyborcze, których listy kandydatów na posłów otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju (art. 196 § 1). W przypadku koalicyjnych komitetów wyborczych pod uwagę są brane wyłącznie listy tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 8% takich głosów (art. 196 § 2). W wyborach do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z przepisami umieszczonymi w rozdziale VI Kodeksu Wyborczego, w podziale mandatów uwzględnia się zaś wyłącznie te listy, które otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju (art. 335).

Do tej pory progi w wyborach do Parlamentu Europejskiego były stosowane tylko w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej, a Polska – obok Francji, Litwy, Słowacji, Czech, Rumunii i Węgier – stosowała najwyższy, 5-procentowy próg. Zgodnie z Decyzją Rady (2018/994) z dnia 13 lipca 2018 r., zmieniającą Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r., państwa członkowskie, w których stosowany jest system list ustalają próg minimalny (2% – 5%) dla okręgów wyborczych obejmujących ponad 35 mandatów. Próg ten państwa powinny zastosować najpóźniej do wyborów, które zostaną przeprowadzone w 2024 roku (zgodnie ze zmianą Artykułu 3 aktu wyborczego).

W związku z powyższym, wypowiedź Krzysztofa Bosaka uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub