Czas czytania: około min.

Działania Komitetu Żydów Amerykańskich względem Polski

02.02.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Komitet Żydów Amerykańskich (American Jewish Committee), jest organizacją zajmującą się obroną praw ludności żydowskiej na całym świecie. Jej działania, takie jak między innymi wspieranie kandydatury Polski do NATO w latach dziewięćdziesiątych, mają również charakter dyplomatyczny.

O tejże pomocy, jak również wspólnej walce o prawdę historyczną, wspominał prezydent Andrzej Duda, podczas otwarcia warszawskiego biura AJC w marcu ubiegłego roku. Podobne informacje można wyczytać w komunikacie MSZ z 15 stycznia 2016.

Stanowisko organizacji na temat używania terminu „polskie obozy śmierci” przedłożył natomiast dyrektor wykonawczy ASC – David Harris w „Oświadczeniu Komitetu Żydów Amerykańskich  w sprawie Polski oraz 60. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz”  30 stycznia 2005 roku.

W dokumencie czytamy: „Obozy te zostały zlokalizowane na terenach Polski okupowanych wówczas przez Niemcy, europejskiego państwa gdzie była największa liczba żydów, ale z całą pewnością nie były to „polskie obozy””. Jest to jednoznaczny sprzeciw wobec stosowaniu takiego nazewnictwa.

Obecnie organizacja sprzeciwia się przepisom wprowadzonym w nowelizacji ustawy o IPN, podkreślając jednocześnie dekady walki ze stwierdzeniem „polskie obozy śmierci”. Agnieszka Markiewicz, dyrektor AJC w Europie Centralnej podkreśla: „pamiętając o odważnych Polakach, którzy ratowali Żydów, nie można jednocześnie ignorować roli Polaków, którzy Żydów mordowali.”

Share The Facts
Marcin Święcicki
Poseł


Ja mówię o tym, co dzisiaj robi największa organizacja żydowska w Stanach Zjednoczonych – Komitet Żydów Amerykańskich. Występował przeciwko sformułowaniu polskie obozy śmierci razem z Polską. Występował za wejściem Polski do NATO.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.