Czas czytania: około min.

Ile dzieci przebywało w pieczy zastępczej w 2019 roku?

26.04.2021 godz. 16:29

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Na koniec 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało 72,1 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, z czego 55,4 tys. w pieczy rodzinnej oraz 16,7 tys. w pieczy instytucjonalnej. Wypowiedź Moniki Rosy uznajemy za prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

15 kwietnia 2021 roku, w trakcie drugiego dnia obrad 28. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dyskusji nad punktem 26 porządku obrad dotyczącym rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, Monika Rosa  stwierdziła, że w 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało ponad 72 tys. dzieci i młodzieży.

Piecza zastępcza

Piecza zastępcza to rodzinna lub instytucjonalna forma opieki sprawowana nad dziećmi w przypadku niemożności zapewnienia im opieki i wychowania przez rodziców.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

  • rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
  • rodzinny dom dziecka.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

  • placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Piecza zastępcza w 2019 roku

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na koniec 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało 72,1 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, w tym 55,4 tys. dzieci było w pieczy rodzinnej oraz 16,7 tys. w pieczy instytucjonalnej. W porównaniu z rokiem 2018 liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej zwiększyła się o 0,4 proc. Wzrost ten dotyczył zarówno dzieci przebywających w pieczy rodzinnej, jak i instytucjonalnej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub