Strona główna Wypowiedzi Ile dzików odstrzelono w poprzednim roku łowieckim?

Ile dzików odstrzelono w poprzednim roku łowieckim?

Ile dzików odstrzelono w poprzednim roku łowieckim?

Katarzyna Kretkowska

Nowa Lewica

Na 0,5 mln dzików, które zostały wybite w ubiegłym roku, tylko 0,4% było chorych na ASF.

Posiedzenie Sejmu, 24.02.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 24.02.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z danymi GUS w sezonie łowieckim 2019/2020 zostało odstrzelonych ok. 331.9 tys. dzików. Ówczesny minister środowiska Michał Woś mówił natomiast o liczbie 412 tys. dzików. W celu wyjaśnienia nieścisłości wysłaliśmy zapytanie do Ministerstwa Rolnictwa.
  • Dane dotyczące skali ASF w Polsce zostały przedstawione w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich. Informacje w niej zawarte objęły jednak wyłącznie ok. 30 tys. odstrzelonych dzików. Po uzyskaniu odpowiedzi od resortu analiza zostanie zaktualizowana również o tę statystykę.

Rok łowiecki

Według rozporządzenia ministra środowiska z dnia 12 listopada 2002 roku rok łowiecki trwa od 1 kwietnia do 31 marca. Jako że w wypowiedzi mowa jest o roku ubiegłym, okres, który obejmie nasza analiza, to 1 kwietnia 2019 roku – 31 marca 2020 roku.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego przedstawionymi w „Roczniku Statystycznym Leśnictwa 2020” w roku łowieckim 2019/2020 odstrzelono łącznie 331,9 tys. dzików (s. 162). Dane te odbiegają jednak od statystyk przywołanych przez ówczesnego ministra środowiska Michała Wosia, który podczas jednego z wystąpień sejmowych poinformował o pozyskaniu ok. 412 tys. dzików 

Afrykański pomór świń

ASF, czyli afrykański pomór świń jest szybko szerzącą się, zakaźną chorobą wirusową, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Po wystąpienia choroby w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100 proc. 

Jak wynika z odpowiedzi podsekretarza stanu Jana Białkowskiego na interpelacji poselską, w okresie od 31 stycznia 2020 roku do 15 marca 2020 roku pozyskano łącznie 29 676 dzików. Jednocześnie w okresie od 31 stycznia do 10 marca wynik dodatni w kierunku ASF otrzymano w 122 próbkach pobranych od odstrzelonych dzików. Wirusa ASF stwierdzono więc u 0,4 proc. upolowanych zwierząt, natomiast wykryto go w próbkach aż 1351 znalezionych w tym czasie padłych dzików.

Opinia Państwowego Instytutu Weterynarii

Według opinii Państwowego Instytutu Weterynarii w sprawie odstrzału dzików działania podejmowane w sprawie ograniczenia ich populacji poddawano wielokrotnym analizom i porównywano z innymi państwami, w których mimo prowadzonego odstrzału liczba zwierząt gwałtownie wzrastała. W Niemczech w sezonie łowieckim 2017/2018 odstrzelono aż 836,9 tys. dzików. Jak wskazują doświadczenia państw nadbałtyckich, intensywny odstrzał dzików doprowadził do zmniejszonej liczby przypadków ASF. Brak działań doprowadziłby do zwiększonej transmisji wirusa.

Strategia walki z ASF w Polsce została wyjaśniona na stronie Głównego Inspektora Weterynarii:

„Ze względu na dotychczasowe straty oraz biorąc pod uwagę realne zagrożenie rozprzestrzenianiem się tej choroby u dzików poza obszary objęte restrykcjami, jak również uwzględniając realne zagrożenie wystąpienia kolejnych ognisk ASF w gospodarstwach uznano za konieczne podjęcie zdecydowanych działań w zakresie ograniczania liczebności dzików. Oznacza to zintensyfikowanie odstrzału dzików zarówno w ramach łowieckich planów gospodarczych, jak i w ramach odstrzału sanitarnego, poprzez organizowanie polowań zbiorowych skoordynowanych tzw. wielkoobszarowych.”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!