Strona główna Wypowiedzi Ile godzin w roku polski przedsiębiorca poświęca na rozliczanie podatków?

Ile godzin w roku polski przedsiębiorca poświęca na rozliczanie podatków?

Ile godzin w roku polski przedsiębiorca poświęca na rozliczanie podatków?

Hanna Gill-Piątek

Według ostatniego raportu Doing Business zrobionego przez Bank Światowy polskiej firmie dopełnienie obowiązków zajmuje 334 godziny rocznie. To ponad dwa razy więcej niż średnia dla krajów OECD.

Posiedzenie Sejmu, 8.01.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 8.01.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z raportem Doing Business z 2020 roku średni czas potrzebny na rozliczenia podatkowe w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wyniósł w 2018 roku 158,8 godziny, co stanowi mniej niż połowę czasu potrzebnego na te czynności w Polsce (334 godziny) (s. 41 raportu). W związku z tym wypowiedź H. Gill-Piątek uznajemy za prawdę.

Poseł na posiedzeniu Sejmu 8 stycznia 2020 roku, w trakcie dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podała, że czas potrzebny na rozliczenia podatkowe jest aktualnie w Polsce ponad dwa razy dłuższy niż średnio w krajach OECD.

Raport Doing Business

Bank Światowy corocznie ocenia warunki prowadzenia przedsiębiorstw w różnych państwach i tworzy ranking krajów najbardziej sprzyjających prowadzeniu firmy. Kryteria, przyjęte dla tego opracowania, to m.in. sprawne rejestrowanie działalności i pozyskiwanie środków finansowych, lokalizacja, rozliczanie podatków itp.  Najświeższe statystyki pochodzą z raportu Doing Business 2020, będącego już siedemnastą tego typu publikacją. Aktualnie badanie obejmuje 190 gospodarek na całym świecie. W celu obiektywnego porównania państw dla każdego kryterium są ustalane ściśle określone założenia dotyczące porównywanych firm oraz ich właścicieli.

Przy ocenieniu sytuacji podatkowej przyjmuje się, że forma prowadzenia działalności to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lub z nią równoważna) oraz że firma funkcjonuje w największym lub drugim pod względem rozwoju gospodarczego mieście w kraju. Inne kryteria to m.in. zatrudnianie 60 pracowników i posiadanie 5 właścicieli. Ponadto firma ma być założona 1 stycznia 2017 roku.

Ile czasu poświęca się na rozliczenia podatkowe w krajach OECD?

Zgodnie z najnowszymi danymi z raportu Doing Business 2020 w Polsce w 2018 roku przedsiębiorcy zmuszeni byli poświęcić 334 godziny na rozliczenia podatkowe. Z kolei średnia dla krajów OECD wynosiła dokładnie 158,8 godziny. Dane dla naszego kraju stanowią więc ponad dwukrotność średniej krajów OECD. Oznacza to, że statystyki przywołane przez poseł H. Gill-Piątek są poprawne, a jej wypowiedź – prawdziwa.

Jak prowadzi się przedsiębiorstwo w Polsce?

Omawiając dane z raportów Doing Business, warto przywołać miejsca, jakie w poszczególnych rankingach z ostatnich lat zajmowała Polska:

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!