Czas czytania: około min.

Ile godzin w roku polski przedsiębiorca poświęca na rozliczanie podatków?

23.01.2020 godz. 12:54

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem Doing Business z 2020 roku średni czas potrzebny na rozliczenia podatkowe w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wyniósł w 2018 roku 158,8 godziny, co stanowi mniej niż połowę czasu potrzebnego na te czynności w Polsce (334 godziny) (s. 41 raportu). W związku z tym wypowiedź H. Gill-Piątek uznajemy za prawdę.

Poseł na posiedzeniu Sejmu 8 stycznia 2020 roku, w trakcie dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podała, że czas potrzebny na rozliczenia podatkowe jest aktualnie w Polsce ponad dwa razy dłuższy niż średnio w krajach OECD.

Raport Doing Business

Bank Światowy corocznie ocenia warunki prowadzenia przedsiębiorstw w różnych państwach i tworzy ranking krajów najbardziej sprzyjających prowadzeniu firmy. Kryteria, przyjęte dla tego opracowania, to m.in. sprawne rejestrowanie działalności i pozyskiwanie środków finansowych, lokalizacja, rozliczanie podatków itp.  Najświeższe statystyki pochodzą z raportu Doing Business 2020, będącego już siedemnastą tego typu publikacją. Aktualnie badanie obejmuje 190 gospodarek na całym świecie. W celu obiektywnego porównania państw dla każdego kryterium są ustalane ściśle określone założenia dotyczące porównywanych firm oraz ich właścicieli.

Przy ocenieniu sytuacji podatkowej przyjmuje się, że forma prowadzenia działalności to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lub z nią równoważna) oraz że firma funkcjonuje w największym lub drugim pod względem rozwoju gospodarczego mieście w kraju. Inne kryteria to m.in. zatrudnianie 60 pracowników i posiadanie 5 właścicieli. Ponadto firma ma być założona 1 stycznia 2017 roku.

Ile czasu poświęca się na rozliczenia podatkowe w krajach OECD?

Zgodnie z najnowszymi danymi z raportu Doing Business 2020 w Polsce w 2018 roku przedsiębiorcy zmuszeni byli poświęcić 334 godziny na rozliczenia podatkowe. Z kolei średnia dla krajów OECD wynosiła dokładnie 158,8 godziny. Dane dla naszego kraju stanowią więc ponad dwukrotność średniej krajów OECD. Oznacza to, że statystyki przywołane przez poseł H. Gill-Piątek są poprawne, a jej wypowiedź – prawdziwa.

Jak prowadzi się przedsiębiorstwo w Polsce?

Omawiając dane z raportów Doing Business, warto przywołać miejsca, jakie w poszczególnych rankingach z ostatnich lat zajmowała Polska:

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.