Czas czytania: około min.

Ile mamy w Polsce domów seniora?

26.02.2020 godz. 16:07

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Najnowsze dane dotyczące liczby domów i klubów seniora pochodzą z początku roku 2019. Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tego typu instytucji było wówczas 500. Jeszcze w maju 2019 roku ze strony resortu padło zapewnienie o planie wybudowania 800 placówek do końca roku. Niestety żadne oficjalne źródła nie potwierdzają, że cel ten udało się osiągnąć.

Dzienne Domy i Kluby Seniora to inicjatywa realizowana w ramach programu „Senior+” opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program przewidziany został na lata 2015-2020.

Na stronie internetowej dedykowanej programowi, senior.gov.pl, dostępny jest wykaz otwartych placówek Senior+. Dowiadujemy się z niego, że do końca 2018 roku powstały dokładnie 574 domy i kluby seniora. Informacja ta nie jest zatem w pełni spójna z komunikatem ministerstwa cytowanym wcześniej, w którym była mowa o 500 placówkach.

W naborze do programu na rok 2019 złożono 138 ofert, spośród których 120 zostało ostatecznie zarekomendowanych do dofinansowania. Łączna kwota tego dofinansowania wynosi 15 876 413,42 zł. Jak czytamy w komunikacie na temat wyników naboru z maja 2019, do końca roku zaplanowano powstanie ponad 800 placówek – liczbę, o której mówi minister Marlena Maląg.

Zapewnienie to potwierdza inny komunikat ministerstwa z 2 grudnia 2019 roku, w którym czytamy:

W tym roku (…) powstanie ok. 300 nowych domów i klubów.

Zsumowanie dotychczasowych 500 placówek, czyli stanu na koniec 2018 roku, i nowych 300 oznaczałoby 800 domów i klubów seniora na koniec roku 2019. Istotna jest jednak data publikacji komunikatu, tj. grudzień. Jeśli zinterpretować tę informację dosłownie, oznaczałoby to, że ministerstwo planuje w miesiąc wybudować wspomniane 300 placówek. Ale można to również rozumieć w ten sposób, że między majem a grudniem nie zmieniło się nic w kwestii zwiększenia liczby domów i klubów seniora.

W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się do ministerstwa z prośbą o udzielenie nam danych na temat liczby domów seniora. Otrzymaliśmy jednak informację, że „wykaz zostanie zaktualizowany o placówki powstałe w 2019 r. – po 30 czerwca 2020 r.”

W związku z tym nie jesteśmy w stanie sprawdzić stanu faktycznego dotyczącego liczby placówek powstałych w ramach programu „Senior+” na koniec 2019 roku. Z tego powodu wypowiedź Marleny Maląg uznajemy za nieweryfikowalną.

Dzienne Domy „Senior+” oferują w szczególności następujące usługi:

  • socjalne, w tym posiłek,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
  • terapii zajęciowej.

Z kolei rolą Klubów „Senior+” jest motywowanie seniorów do działań samopomocowych i wolontariatu na rzecz innych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub