Strona główna Wypowiedzi Ile mamy w Polsce domów seniora?

Ile mamy w Polsce domów seniora?

Ile mamy w Polsce domów seniora?

Marlena Maląg

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Na koniec 2019 roku w kraju mieliśmy ok. 800 domów i klubów seniora.

 

Sygnały dnia, 12.02.2020 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Sygnały dnia, 12.02.2020 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Najnowsze dane dotyczące liczby domów i klubów seniora pochodzą z początku roku 2019. Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tego typu instytucji było wówczas 500. Jeszcze w maju 2019 roku ze strony resortu padło zapewnienie o planie wybudowania 800 placówek do końca roku. Niestety żadne oficjalne źródła nie potwierdzają, że cel ten udało się osiągnąć.

Dzienne Domy i Kluby Seniora to inicjatywa realizowana w ramach programu „Senior+” opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program przewidziany został na lata 2015-2020.

Na stronie internetowej dedykowanej programowi, senior.gov.pl, dostępny jest wykaz otwartych placówek Senior+. Dowiadujemy się z niego, że do końca 2018 roku powstały dokładnie 574 domy i kluby seniora. Informacja ta nie jest zatem w pełni spójna z komunikatem ministerstwa cytowanym wcześniej, w którym była mowa o 500 placówkach.

W naborze do programu na rok 2019 złożono 138 ofert, spośród których 120 zostało ostatecznie zarekomendowanych do dofinansowania. Łączna kwota tego dofinansowania wynosi 15 876 413,42 zł. Jak czytamy w komunikacie na temat wyników naboru z maja 2019, do końca roku zaplanowano powstanie ponad 800 placówek – liczbę, o której mówi minister Marlena Maląg.

Zapewnienie to potwierdza inny komunikat ministerstwa z 2 grudnia 2019 roku, w którym czytamy:

W tym roku (…) powstanie ok. 300 nowych domów i klubów.

Zsumowanie dotychczasowych 500 placówek, czyli stanu na koniec 2018 roku, i nowych 300 oznaczałoby 800 domów i klubów seniora na koniec roku 2019. Istotna jest jednak data publikacji komunikatu, tj. grudzień. Jeśli zinterpretować tę informację dosłownie, oznaczałoby to, że ministerstwo planuje w miesiąc wybudować wspomniane 300 placówek. Ale można to również rozumieć w ten sposób, że między majem a grudniem nie zmieniło się nic w kwestii zwiększenia liczby domów i klubów seniora.

W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się do ministerstwa z prośbą o udzielenie nam danych na temat liczby domów seniora. Otrzymaliśmy jednak informację, że „wykaz zostanie zaktualizowany o placówki powstałe w 2019 r. – po 30 czerwca 2020 r.”

W związku z tym nie jesteśmy w stanie sprawdzić stanu faktycznego dotyczącego liczby placówek powstałych w ramach programu „Senior+” na koniec 2019 roku. Z tego powodu wypowiedź Marleny Maląg uznajemy za nieweryfikowalną.

Dzienne Domy „Senior+” oferują w szczególności następujące usługi:

 • socjalne, w tym posiłek,
 • edukacyjne,
 • kulturalno-oświatowe,
 • aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
 • sportowo-rekreacyjne,
 • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
 • terapii zajęciowej.

Z kolei rolą Klubów „Senior+” jest motywowanie seniorów do działań samopomocowych i wolontariatu na rzecz innych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!