Strona główna Wypowiedzi Ile osób w wieku 20-29 lat ma koronawirusa we Włoszech i w Korei Południowej?

Ile osób w wieku 20-29 lat ma koronawirusa we Włoszech i w Korei Południowej?

Ile osób w wieku 20-29 lat ma koronawirusa we Włoszech i w Korei Południowej?

Michał Szczerba

Poseł
Platforma Obywatelska

W Korei powszechne testy pokazały, że zarażonych w grupie wiek. 20-29 jest 29,9%. (…) We Włoszech testy tylko dla osób z objawami i wyszło im 3,7%.

Twitter, 15 marca 2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 15 marca 2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi dostępnymi 15 marca (tj. w dniu wypowiedzi) odsetek osób w wieku 20-29 lat, u których potwierdzono obecność koronawirusa, wyniósł 3,7 procenta we Włoszech oraz 29,9 procenta w Korei Południowej. 

Włochy

Zgodnie z danymi, które 12 marca zostały opublikowane przez włoską instytucję Istituto Superiore di Sanità, odsetek osób chorych na COVID-19 w tym kraju w poszczególnych przedziałach wiekowych przedstawia się następująco:

 • 0-9 – 0,5 procenta,
 • 10-19 – 0,9 procenta,
 • 20-29 – 3,7 procenta,
 • 30-39 – 5,9 procenta,
 • 40-49 – 11 procent,
 • 50-59 – 17,9 procenta
 • 60-69 – 17,4 procenta,
 • 70-79 – 20,5 procenta,
 • 80-89 – 15,4 procenta
 • 90 i więcej – 2,8 procenta.

Przypadki niesklasyfikowane stanowiły 4,1 procenta. Łącznie przebadano 13,882 osób (stan na dzień 12 marca, godz. 16:00).

Korea Południowa

Według danych z 10 marca zgromadzonych przez koreańskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej odsetek osób chorych na COVID-19 w Korei Południowej prezentuje się następująco:

 • 0-9 – 0,9 procenta,
 • 10-19 – 5,2 procenta,
 • 20-29 – 29,5 procenta,
 • 30-39 – 10,5 procenta,
 • 40-49 – 13,7 procenta,
 • 50-59 – 18,8 procenta,
 • 60-69 – 12,4 procenta,
 • 70-79 – 6 procent,
 • 80 i więcej – 3 procent.

Przedstawione powyżej dane stanowią odzwierciedlenie potwierdzonych 7,513 przypadków (stan na dzień 10 marca).

Z przytoczonych statystyk wynika, że liczba osób chorych na COVID-19 we Włoszech to głównie osoby starsze i w średnim wieku. 85 procent zachorowań odnotowano w grupie osób 40+. Z kolei w Korei Południowej największy odsetek przypada na grupę w wieku 20-29 lat (29,5 procenta). We Włoszech w tym samym przedziale odsetek ten wynosi 3,7 procenta.

Metody walki z koronawirusem

Korea Południowa i Włochy przyjęły odmienne metody walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2. 

Państwo azjatyckie od końca stycznia przebadało ponad 348 tysięcy osób na obecność wirusa w organizmie ludzkim. Jednocześnie w odróżnieniu od państw europejskich rząd w Seulu zdecydował się nie ograniczać swobody przemieszczania się po kraju. Jednakże, osoby ze stwierdzonym koronawirusem są sprawdzane pod kątem miejsc, w których przebywały przed przeprowadzeniem testu. Do tego celu Korea Południowa wykorzystuje m.in. uliczny monitoring, nadajnik GPS w telefonie czy wyciągi transakcji płatniczych robionych za pomocą karty. Informacje na temat osoby zakażonej mogą zostać upublicznione, tak aby ludzie, którzy mieli z nią kontakt, mogli zostać poddani badaniu na obecność koronawirusa. 

W całym kraju znajduje się 117 placówek medycznych, w których można przeprowadzać testy na obecność koronawirusa. Szacuje się, iż średnio w ciągu doby możliwe jest wykonanie 12 tys. testów (maksymalnie 20 tys.). Test jest opłacony przez rząd, jeżeli pacjent ma objawy i dostał skierowanie na jego wykonanie od lekarza. W przeciwnym wypadku państwo pobiera opłatę w wysokości 170 tys. wonów. 

Jeśli u osoby stwierdzono obecność koronawirusa, jest ona podawana kwarantannie i podlega monitoringowi za pomocą aplikacji w smartfonie bądź jest sprawdzana przez rozmowy telefoniczne. Po przygotowaniu dla takiej osoby łóżka jest ona przewożona do szpitala i przebywa w nim w odizolowaniu od pozostałych pacjentów. Ponadto, wprowadzono możliwość przebadania się przez obywateli na tzw. stacjach samochodowych. Personel medyczny może pobrać od pacjenta próbkę i po ok. 10 min powiadomić go o rezultacie. 

Włochy początkowo zdecydowały się na przeprowadzanie większej liczby testów. Każdy pozytywny wynik był uwzględniany w statystykach, nawet jeśli zakażony nie wykazywał objawów choroby. Z czasem liczba wykonywanych testów została ograniczona, a do informacji zaczęto podawać wyłącznie przypadki osób z objawami. Wraz z redukcją liczby testów włoski rząd podjął decyzję o ograniczeniu swobody poruszania się. Początkowo tzw. czerwoną strefą była tylko północna część kraju, jednak wraz z rosnącą liczbą przypadków zdecydowano się na jej rozszerzenie na cały kraj. Do tej pory (tj. do 24 marca) we Włoszech przebadano 296 964 próbki na nieokreślonej liczbie osób.

Podane przez Michała Szczerbę dane zgadzają się z dostępnymi w chwili wypowiedzi informacjami na temat odsetka osób w wieku 20-29 lat, które były przebadane na obecność koronawirusa w Korei Południowej i we Włoszech. Wobec tego powyższą wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy