Czas czytania: około min.

Ile osób niepełnosprawych jest we Wrocławiu?

04.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Jacek Sutryk w audycji Radia Rodzina poruszył kwestię liczby niepełnosprawnych, którzy zamieszkują obecnie Wrocław.

We wniosku o udostępnienie informacji publicznej skierowanym do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu poprosiliśmy o udzielenie informacji nt. dokładnej liczby wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (z wyszczególnieniem liczby orzeczeń o poszczególnych stopniach niepełnosprawności) przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu stanem na 13.09.2018 r.

W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że dane te są dostępne w Sprawozdaniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności, które z kolei znajdują się w Sprawozdaniach Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań.

Dane tam zawarte odnoszą się jednak do liczby  orzeczeń wydanych w danym roku kalendarzowym. Na przykład, w roku  2017 wydano:

  •  5203 orzeczenia dla osób po 16 roku życia z określeniem stopnia niepełnosprawności, z czego 2430 w stopniu lekkim, 1761 w stopniu umiarkowanym i 1012 w stopniu znacznym,
  • 905 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Tak ujęte dane nie pozwalają na jednoznaczną ocenę ile osób z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności przebywa łącznie we Wrocławiu. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, iż orzeczenia o niepełnosprawności wydaje się na czas określony lub na stałe.

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego bazujących na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, w 2011 roku Wrocław zamieszkiwało niecałe 78 tys. osób niepełnosprawnych. Są to jednak dane obarczone trudnym do oszacowania marginesem błędu wynikającym z metodologii badania, oraz zbyt stare biorąc pod uwagę kontekst wypowiedzi Jacka Sutryka. Nie są one więc brane pod uwagę przy ocenie wypowiedzi, przytaczamy je wyłącznie w celach poznawczych.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

 

 

Share The Facts
Jacek Sutryk
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

Osób niepełnosprawnych jest dzisiaj we Wrocławiu ponad 43 tysiące, gdybyśmy się chcieli kierować kryterium orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekania o niepełnosprawności

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub