Strona główna Wypowiedzi Ile osób pobiera emeryturę mniejszą od minimalnej?

Ile osób pobiera emeryturę mniejszą od minimalnej?

Ile osób pobiera emeryturę mniejszą od minimalnej?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Szokujące dane ZUS: ponad 310 tys. seniorów dostaje biedaemerytury niższe od minimalnej! Za rządów @pisorgpl ich liczba wzrosła o 234 tys.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 30.01.2021

 • Emerytura minimalna to świadczenie, które przysługuje mężczyznom mającym co najmniej 25-letni staż pracy oraz kobietom pracującym przez przynajmniej 20 lat.
 • Wysokość emerytury minimalnej wzrosła z 880 zł i 45 gr w roku 2015 do 1250 zł w roku 2021.
 • W latach 2015-2020 odnotowano również wzrost liczby emerytów otrzymujących emeryturę poniżej najniższej ustawowo kwoty – z 76,3 tys. do 310,1 tys. Oznacza to wzrost o 233,8 tys.

Emerytura minimalna

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do pobierania emerytury minimalnej przysługuje:

 • mężczyźnie, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat oraz ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,
 • kobiecie, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat oraz ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

Należy również pamiętać, że w obu przypadkach istnieje zastrzeżenie mówiące, że okres lat nieskładkowych nie może przekraczać jednej trzeciej okresu lat składkowych. W przypadku, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione, emerytura nie podlega podwyższeniu do najniższej ustawowo kwoty.

Ile wynosi emerytura minimalna?

Podwyżki najniższych emerytur są oparte na tzw. wskaźniku waloryzacji. Zgodnie z nim świadczenie ustala się na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonym o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość emerytury minimalnej w latach 2015-2020 systematycznie wzrastała:

Natomiast od 1 marca 2021 roku emerytura minimalna będzie wynosić 1250 zł.

Emerytura niższa niż minimalna

Dane dotyczące liczby emerytów pobierających emeryturę niższą niż minimalna są prezentowane w opracowaniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W roku 2015 liczba osób, które pobierały świadczenie emerytalne poniżej wartości najniższej emerytury, wynosiła 76,3 tys. Rok później było to już 95,4 tys. Kolejne lata również charakteryzowały się tendencję wzrostową. Emeryturę poniżej minimalnej otrzymywało odpowiednio: 166,6 tys., 218,8 tys. i 261 tys. osób.

Dane za rok 2020 nie są jeszcze ogólnodostępne. W związku z tym zwróciliśmy się do ZUS w trybie dostępu do informacji publicznej, w celu uzyskania najnowszych statystyk. Wynika z nich, że w roku 2020 liczba osób otrzymujących świadczenie poniżej minimalnego wzrosła do 310,1 tys.

Warto zwrócić również uwagę na odsetek liczby osób pobierających emeryturę poniżej najniższej wartości w stosunku do wszystkich emerytur nowosystemowych. Również w tej statystyce odnotowano wzrost:

 • rok 2015: 5,5 proc.,
 • rok 2016: 5,8 proc.,
 • rok 2017: 7,7 proc.,
 • rok 2018: 8,5 proc.,
 • rok 2019: 8,9 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy