Czas czytania: około min.

Ile pieniędzy Polska dostała z UE, a ile wpłaciła do kasy unijnej?

25.11.2020 godz. 14:15

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź posła Mariusza Kałużnego uznajemy za prawdziwą, ponieważ w trakcie 15 lat członkostwa w UE Polska otrzymała z kasy unijnej 163,7 mld euro, a wpłaciła do niej 53,7 mld euro.

Należy jednak mieć na uwadze, iż aktualna wartość transferów finansowych z Unii Europejskiej do Polski jest wyższa. Jej obecna wysokość to około 189 mld euro. Kwota, którą od maja 2004 roku Polska wpłaciła do wspólnotowego budżetu, wynosi już natomiast niemal 61 mld euro.

16 lat przepływów finansowych między Polską a UE

Dane na temat transferów finansowych odbywających się na linii Polska-budżet unijny są regularnie uaktualniane przez Ministerstwo Finansów. Najnowsze sprawozdanie pochodzi z września tego roku. Dowiadujemy się z niego, że od maja 2004 roku do września 2020 roku wartość transferów z UE do Polski wyniosła łącznie 188,8 mld euro (zgodnie z kursem z 24 listopada to około 831 mld zł). Wpłaty do unijnego budżetu dokonane przez Polskę w ciągu 16 lat wyniosły 60,9 mld euro (około 268 mld zł). Oznacza to dodatnie saldo rozliczeń między Polską a UE. „Na czysto” ze wspólnego budżetu udało nam się pozyskać łącznie 127,7 mld euro (około 561,8 mld zł). Średnio: 7,9 mld euro na rok.

Wartość transferów z UE do Polski, przeprowadzonych między styczniem a wrześniem 2020 roku, wyniosła 13 mld euro, z czego nieco ponad 4 mld euro stanowiły składki członkowskie. Saldo przepływów w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku wyniosło zatem 9 mld euro.

Warto jednak zaznaczyć, że Mariusz Kałużny przytoczył bilans dla 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podane przez niego dane padły w maju 2019 roku podczas konferencji organizowanej z okazji rocznicy. Jak wynika z podanych do wiadomości publicznej statystyk, od maja 2004 roku do marca 2019 roku Polska otrzymała z unijnej kasy 163,7 mld euro, a wpłaciła do niej 53,7 mld euro. Oznacza to, że osiągnęliśmy pozytywny bilans w wysokości 110 mld euro.

Należy też odnotować, że od momentu przystąpienia do Unii Polska nigdy nie miała ujemnego salda rozliczeń. W kolejnych latach przepływy finansowe między UE a naszym krajem kształtowały się następująco:

2004 (od maja):

 • łączna wartość transferów: 2,4 mld euro,
 • składka członkowska: 1,3 mld euro,
 • saldo: 1,1 mld euro;

2005:

 • łączna wartość transferów: 4 mld euro,
 • składka członkowska: 2,3 mld euro,
 • saldo: 1,7 mld euro;

2006:

 • łączna wartość transferów: 5,2 mld euro,
 • składka członkowska: 2,5 mld euro,
 • saldo: 2,7 mld euro;

2007:

 • łączna wartość transferów: 7,4 mld euro,
 • składka członkowska: 2,7 mld euro,
 • saldo: 4,7 mld euro;

2008:

 • łączna wartość transferów: 7,3 mld euro,
 • składka członkowska: 3,4 mld euro,
 • saldo: 3,9 mld euro;

2009:

 • łączna wartość transferów: 9,2 mld euro,
 • składka członkowska: 3,2 mld euro,
 • saldo: 6 mld euro;

2010:

 • łączna wartość transferów: 11,2 mld euro,
 • składka członkowska: 3,4 mld euro,
 • saldo: 7,8 mld euro;

2011:

 • łączna wartość transferów: 14,2 mld euro,
 • składka członkowska: 3,7 mld euro,
 • saldo: 10,5 mld euro;

2012:

 • łączna wartość transferów: 15,4 mld euro,
 • składka członkowska: 3,5 mld euro,
 • saldo: 11,9 mld euro;

2013:

 • łączna wartość transferów: 15,6 mld euro,
 • składka członkowska: 4,4 mld euro,
 • saldo: 11,2 mld euro;

2014:

 • łączna wartość transferów: 17,1 mld euro,
 • składka członkowska: 4,1 mld euro,
 • saldo: 13,0 mld euro;

2015:

 • łączna wartość transferów: 13 mld euro,
 • składka członkowska: 4,2 mld euro,
 • saldo: 8,8 mld euro;

2016:

 • łączna wartość transferów: 9,9 mld euro,
 • składka członkowska: 4,4 mld euro,
 • saldo: 5,5 mld euro;

2017:

 • łączna wartość transferów: 11,1 mld euro,
 • składka członkowska: 3,5 mld euro,
 • saldo: 7,6 mld euro;

2018:

 • łączna wartość transferów: 15,7 mld euro,
 • składka członkowska: 3,5 mld euro,
 • saldo: 12,2 mld euro;

2019:

 • łączna wartość transferów: 16,2 mld euro,
 • składka członkowska: 5 mld euro,
 • saldo: 11,2 mld euro.

Pod względem napływu środków europejskich najlepszy dla Polski był rok 2014, kiedy przypadło nam w udziale ponad 17 mld euro. Po odliczeniu składki otrzymaliśmy prawie 13 mld euro.

Najgorszy natomiast był rok 2016, kiedy do Polski z budżetu UE trafiło niespełna 10 mld euro. W tym samym roku wzrosła też zapłacona przez nas składka (z 4,2 do 4,4 mld euro). Kolejne lata przynoszą jednak systematyczną poprawę – w ubiegłym roku Polska otrzymała ponad 16 mld zł, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii. Należy jednak zauważyć, że po odliczeniu składek do Polski trafiło dokładnie tyle samo pieniędzy co w 2013 i 2018 roku, kiedy napływ środków z budżetu unijnego był nominalnie niższy. Okazuje się bowiem, że w ubiegłym roku Polska zapłaciła najwyższą składkę członkowską historii (około 5 mld euro).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub