Czas czytania: około min.

Ile Polaków umiera z powodu smogu?

14.12.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

44,5 tys. osób rocznie umiera w Polsce z powodu pyłu PM2,5.

Według raportu “Air quality in Europe – 2018 report” opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska w Polsce przedwcześnie umiera 44,5 tys. osób rocznie ze względu na pył zawieszony PM2,5. Dla całej Unii Europejskiej wartość ta wynosi 391 tys., a dla 41 państw Europy 422 tys.

Analizując wartości bezwzględne Polskę wyprzedzają jedynie Niemcy (62,3 tys.) oraz Włochy (60,6 tys.).

Biorąc pod uwagę to, jaki procent ogółu ludności stanowią przedwczesne zgony ze względu na pył PM2,5 od Polski (0,12%) gorsze wyniki notują: Bułgaria (0,2%), Macedonia (0,14%), Rumunia (0,13%) oraz Węgry (0,13%). Zaraz za Polską znajdują się Grecja (0,11%), Czechy (0,1%) oraz Włochy (0,1%).

Pył PM2,5 jest jednym z najważniejszych i jednocześnie najbardziej szkodliwych składników smogu. Jest to także jeden z istotniejszych mierników służących do jego pomiarów. 

Ponadto w Polsce rocznie umiera przedwcześnie 1,7 tys. osób ze względu na dwutlenek azotu (NO2) oraz 1,3 tys. osób ze względu na ozon (O3).

Biorąc pod uwagę przytoczone dane, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.