Czas czytania: około min.

Ile wynosi wskaźnik dzietności?

12.06.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. P. Tracz/KPRM / Kancelaria Premiera / flickr.com / modyfikacje demagog.org.pl / Public Domain

Prawda

Uzasadnienie

Współczynnik dzietności, inaczej nazywany poziomem płodności, jest współczynnikiem określającym liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Szacunki wskazują, że warunkiem zapewnienia stabilnego rozwoju demograficznego kraju, na każde 100 kobiet w wieku 15-49 lat powinno przypadać średnio 210-215 dzieci (zob. A. Galik, “Wybrane instrumenty aktywizacji zawodowej kobiet w ciąży i po porodzie w Polsce” [w:] “Współczesna Gospodarka” 2015, Vol. 6 Issue 1, s. 34), co oznacza, że optymalny współczynnik dzietności wynosi od 2,1 do 2,15. Wskaźnik ten jest jednocześnie nazywany wskaźnikiem zastępowalności pokoleń (ang. replacement-level fertility), gdyż reprezentuje średnią liczbę dzieci, które kobieta musiałaby urodzić, mając jednocześnie córkę, która dożyje wieku rozrodczego. Jeśli wskaźnik zastępowalności pokoleń utrzyma się na optymalnym poziomie 2,1 przez wystarczająco długi okres, wówczas każde pokolenie będzie w stanie „zastąpić się” w przypadku braku migracji.

Elżbieta Rafalska w swojej wypowiedzi odwołuje się do danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z opublikowanej przez GUS informacji sygnalnej pt. „Urodzenia i dzietność” wynika, że współczynnik dzietności w roku 2017 wyniósł 1,45 i był najwyższy w perspektywie ostatnich 20 lat. Porównywalny wynik, według danych GUS-u, odnotowano w 1997 roku: 1,468 (zob. Rocznik Demograficzny 2017, s. 58-59).

Minister Elżbieta Rafalska przywołuje prawidłowe dane, w związku z tym jej wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
minister rodziny, pracy i polityki społecznej

 

Dane dotyczące demografii również pokazują, że wskaźnik dzietności w 2017 roku był na niespotykanym od wielu, wielu lat [poziomie] 1,45.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.