Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi wzrost PKB Polski w porównaniu do państw UE?

Ile wynosi wzrost PKB Polski w porównaniu do państw UE?

Ile wynosi wzrost PKB Polski w porównaniu do państw UE?

Adam Bielan

Wzrost (PKB) jest wciąż wyższy niż średnia Unii Europejskiej, wyższy niż w strefie euro.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 28.11.2016

Według ostatnich danych Eurostatu, PKB Polski na koniec trzeciego kwartału wzrósł o 2,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. PKB całej UE wzrósł o 1,8%, a PKB państw strefy Euro wzrósł o 1,6%.

Warto jednak zaznaczyć, że PKB Polski na koniec trzeciego kwartału 2016 wzrosło o 0,2% w porównaniu z końcem drugiego kwartału, podczas gdy w całej UE PKB wzrósł o 0,4%, a w strefie Euro o 0,3%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy