Czas czytania: około min.

Ile wynosi wzrost PKB Polski w porównaniu do państw UE?

29.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według ostatnich danych Eurostatu, PKB Polski na koniec trzeciego kwartału wzrósł o 2,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. PKB całej UE wzrósł o 1,8%, a PKB państw strefy Euro wzrósł o 1,6%.

Warto jednak zaznaczyć, że PKB Polski na koniec trzeciego kwartału 2016 wzrosło o 0,2% w porównaniu z końcem drugiego kwartału, podczas gdy w całej UE PKB wzrósł o 0,4%, a w strefie Euro o 0,3%.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.