Strona główna Wypowiedzi Ile ziemi sprzedano cudzoziemcom?

Ile ziemi sprzedano cudzoziemcom?

Ile ziemi sprzedano cudzoziemcom?

Jan Krzysztof

Prawo i Sprawiedliwość

 W Polsce w 2017 r. obcokrajowcy kupili 70,64 ha (ziemi rolnej i leśnej – przyp. Demagog).

Posiedzenie Sejmu, 25.04.2019 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 25.04.2019 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Według Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2017 r. Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców cudzoziemcy nabyli na podstawie 772 transakcji nieruchomości rolne i leśne o łącznej powierzchni 1069,14 ha co stanowi ok. 24% powierzchni  wszystkich gruntów nabytych przez cudzoziemców w 2017 r. W ramach ww. powierzchni 1069,14 ha grunty stricte leśne stanowią 106,66 ha.

Spośród 772 transakcji na 28 z nich wydano zezwolenia (dla osób fizycznych i prawnych z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej) na nabycie 5 ha gruntów rolnych i leśnych, w tym 3 zezwolenia na nabycie gruntów stricte leśnych o łącznej powierzchni 0,152 ha. Ze względu na obywatelstwo najwięcej takich zezwoleń otrzymali obywatele Ukrainy (16 zezwoleń, pozwalających na nabycie łącznie 3,79 ha). Ilość wydanych zezwoleń znacznie maleje z uwagi na brak konieczności ich wydawania nabywcom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej na potrzeby wykonywanej przez nie działalności.

Zgodnie z powyższym, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy