Czas czytania: około min.

Ile ziemi sprzedano cudzoziemcom?

29.06.2019 godz. 14:22

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2017 r. Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców cudzoziemcy nabyli na podstawie 772 transakcji nieruchomości rolne i leśne o łącznej powierzchni 1069,14 ha co stanowi ok. 24% powierzchni  wszystkich gruntów nabytych przez cudzoziemców w 2017 r. W ramach ww. powierzchni 1069,14 ha grunty stricte leśne stanowią 106,66 ha.

Spośród 772 transakcji na 28 z nich wydano zezwolenia (dla osób fizycznych i prawnych z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej) na nabycie 5 ha gruntów rolnych i leśnych, w tym 3 zezwolenia na nabycie gruntów stricte leśnych o łącznej powierzchni 0,152 ha. Ze względu na obywatelstwo najwięcej takich zezwoleń otrzymali obywatele Ukrainy (16 zezwoleń, pozwalających na nabycie łącznie 3,79 ha). Ilość wydanych zezwoleń znacznie maleje z uwagi na brak konieczności ich wydawania nabywcom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej na potrzeby wykonywanej przez nie działalności.

Zgodnie z powyższym, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.