Strona główna Wypowiedzi Ilu warszawskich rodziców pośle dzieci do przedszkola?

Ilu warszawskich rodziców pośle dzieci do przedszkola?

Ilu warszawskich rodziców pośle dzieci do przedszkola?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

W wypadku np. Warszawy 90% rodziców zadeklarowały, że ich dzieci będą uczyć się w przedszkolu (…).

Polskie Radio Program I, 27.04.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 27.04.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jak wynika z informacji udzielonych przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa w dniu 10 maja 2017r. na wniosek o dostęp do informacji publicznej zgodnie ze wstępnymi danymi z jeszcze niezakończonej rekrutacji na rok szkolny 2017/18, w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ma zacząć edukację ok. 14 600 dzieci 6 letnich. Ok. 1 770 sześciolatków ubiega się o przyjęcie do pierwszej klasy. Z przesłanej wiadomości wynika, że ok. 88% rodziców zadeklarowało, że ich dzieci będą uczyć się w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od przyszłego roku szkolnego.

6latki

W obecnym roku szkolnym w Warszawie do edukacji przedszkolnej w publicznych warszawskich przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przystąpiło 10 938 6-latków. Ok. 6 tys sześciolatków rozpoczęło edukację w I klasie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!