Ilu ludzi ma problem z dostępem do żywności?

19.07.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

15 lipca 2019 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała raport na temat bezpieczeństwa żywnościowego. Według raportu, 2,014 mld ludzi nie mają bezpieczeństwa żywnościowego, tzn. mają problemy z dostępem do wystarczającej ilości pożywienia. Ponad miliard z nich mieszka w Azji.

W ostatnich latach liczba osób borykających się z problemem z dostępem do żywności wzrasta: w 2014 roku wyniosła ona niecałe 1,7 mld ludzi.

Mimo iż  problem z dostępem do żywności mają głównie mieszkańcy krajów o niskich i średnich dochodach, kwestia ta dotyczy również państw Europy i Ameryki Północnej, gdzie 8% mieszkańców boryka się z trudnościami w dostępie do jedzenia.

Wypowiedź Jana Krzysztofa Ardanowskiego oceniamy jako fałsz, ponieważ podaje niepoprawne dane na temat liczby ludzi mających problem z dostępem do żywności. Jest ich około 2 mld, podczas gdy w wypowiedzi padają słowa “ponad 2,5 mld”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.