Czas czytania: około min.

Ilu nieletnich w Polsce popełnia ponownie przestępstwa?

27.08.2020 godz. 13:17

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Marcina Romanowskiego oceniamy jako prawdę, ponieważ zgodnie z danymi Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości do przestępczości powraca 52 proc. nieletnich umieszczanych w zakładach poprawczych, a ogółem – 44,6 proc. nieletnich. Wiceminister sprawiedliwości zmieścił się w dopuszczalnym marginesie błędu, który nie wpłynął na ocenę.

Analiza Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Zgodnie z analizą Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości „Efektywność środków izolacyjnych orzekanych wobec nieletnich” spośród nieletnich, co do których sąd orzekł umieszczenie w zakładzie poprawczym w formie bezwzględnej, 52 proc. powracało do przestępczości (s. 16). Jak podkreśla autorka badania, dr Justyna Włodarczyk-Madejska, „do zakładów poprawczych trafia młodzież najtrudniejsza z najtrudniejszej, co ma oczywiście znaczenie dla podejmowanej pracy i jej efektywności”.

Natomiast procent nieletnich powracających do przestępstwa, co do których zastosowano jeden z trzech środków, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) czy zakład poprawczy z zawieszeniem lub bez zawieszenia, wynosi ogółem 44,6 proc. (s. 19). Dla samych MOW-ów odsetek ten wynosi 38,7 proc., a dla nieletnich, wobec których zastosowano zakład poprawczy z zawieszeniem lub bezwzględny – 49,5 proc. (s. 18).

Inne badania na temat tego problemu

Analizy dotyczące powrotu do przestępczości osób nieletnich przeprowadza także, choć tylko na podstawie badań pochodzących z części ośrodków, Najwyższa Izba Kontroli. W najnowszej informacji o wynikach kontroli z 2017 roku pod tytułem „Działalność resocjalizacyjna Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych” czytamy, że spośród nieletnich, którzy w latach 2012-2016 opuścili MOW-y, 30 proc. ponownie wchodziło w konflikt z prawem (s. 10).

Najnowsza analiza NIK na temat zakładów poprawczych pochodzi z kontroli z 2009 roku. Z „Informacji o wynikach kontroli i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” wynika, że 58 proc. nieletnich, którzy w latach 2001-2008 opuściło wybrane do badania zakłady poprawcze, powróciło do przestępczości (s. 25).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub