Strona główna Wypowiedzi Ilu sędziów ma Polska w porównaniu z krajami unijnymi?

Ilu sędziów ma Polska w porównaniu z krajami unijnymi?

Ilu sędziów ma Polska w porównaniu z krajami unijnymi?

Janusz Wojciechowski

Poseł do PE
Prawo i Sprawiedliwość

Mamy 25 sędziów na 100 tysięcy mieszkańców. Niemcy podobnie. Francja – 10. UK – 3.

Twitter, 5.01.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 5.01.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ile sędziów przypada na 100 tys. mieszkańców w Polsce, Niemczech, Francji i Zjednoczonym Królestwie?

Zgodnie z danymi CEPEJ, w Polsce jest 26 sędziów na 100 000 mieszkańców. W Niemczech jest ich 24, we Francji 10, a w Wielkiej Brytanii – 3. Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź Janusza Wojciechowskiego za prawdziwą.

Badania odnoszące się do poruszonej przez Janusza Wojciechowskiego kwestii zostały przeprowadzone przez Europejską Komisję na rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości Rady Europy (European Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ). Raporty CEPEJ są obok EU Justice Scoreboard jednym z głównych źródeł służących do analiz porównawczych systemów sądownictwa w krajach europejskich.

Ostatnie dostępne dane pochodzą z 2018 roku i dotyczą stanu z 2016 roku.

W raporcie „European judicial systems – Efficiency and quality of justice” można znaleźć informacje o liczbie sędziów na 100 tys. mieszkańców w 2016 roku. Do maja 2018 roku 45 państw członkowskich Rady Europy wzięło udział w procesie opracowywania raportu.

Liczba sędziów w Polsce według danych CEPEJ

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie, w Polsce na 100 tys. mieszkańców przypadało 26 sędziów zawodowych (w tym konkretnym badaniu nie są uwzględnieni ławnicy). W Niemczech jest to 24 sędziów, we Francji 10, a w Zjednoczonym Królestwie (Anglii i Walii) – 3. Osobno wyróżniona została Szkocja, w której na 100 tys. mieszkańców było 4 sędziów. 

Na stronie Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości można zapoznać się również z grafiką dotyczącą liczby sędziów w poszczególnych krajach, która bazuje na wspomnianym wyżej raporcie CEPEJ.

 

https://isws.ms.gov.pl/pl/porownania-miedzynarodowe/

Janusz Wojciechowski w swojej wypowiedzi zawarł poprawne dane dotyczące liczby sędziów w wybranych krajach, dlatego oceniamy ją jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy