Czas czytania: około min.

Ilu zarejestrowanych bezrobotnych może pobierać zasiłki?

01.02.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej – Statystyki strukturalne grudzień 2016 [dostęp: 31 stycznia 2017] – pod koniec grudnia 2016 roku w Polsce było 1 335 155 zarejestrowanych bezrobotnych.

Z tej liczby jedynie 186 700 bezrobotnych przysługiwało prawo do zasiłku.

Liczby podane przez Elżbietę Rafalską odnoszą się najprawdopodobniej do danych opublikowanych za marzec 2016 roku. W tym okresie liczba osób bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku wynosiła 223 182.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.