Strona główna Wypowiedzi In vitro w Europie – jak wyglądają regulacje innych państw?

In vitro w Europie – jak wyglądają regulacje innych państw?

In vitro w Europie – jak wyglądają regulacje innych państw?

Bartosz Arłukowicz

I trzeba uregulować prawnie to, co w Europie jest już dawno uregulowane.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

Zdecydowana większość krajów UE, zgodnie z dyrektywą UE 2004/23/WE, uregulowało prawnie kwestię zapłodnienia in vitro.

Jedynie Polska, Cypr, MaltaLuksemburg nie uchwaliły do tej pory ustaw regulujących tą kwestię.

Z związku z przekroczeniem przez Polskę terminu, który minął z końcem 2006 roku, Komisja Europejska pozwała Polskę  do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Warto nadmienić, iż państwa, które uchwaliły odpowiednie akty prawne z pewnym opóźnieniem to Serbia (2009) oraz Rumunia (2012).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy