Czas czytania: około min.

In vitro w Europie – jak wyglądają regulacje innych państw?

19.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zdecydowana większość krajów UE, zgodnie z dyrektywą UE 2004/23/WE, uregulowało prawnie kwestię zapłodnienia in vitro.

Jedynie Polska, Cypr, MaltaLuksemburg nie uchwaliły do tej pory ustaw regulujących tą kwestię.

Z związku z przekroczeniem przez Polskę terminu, który minął z końcem 2006 roku, Komisja Europejska pozwała Polskę  do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Warto nadmienić, iż państwa, które uchwaliły odpowiednie akty prawne z pewnym opóźnieniem to Serbia (2009) oraz Rumunia (2012).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.