Strona główna Wypowiedzi Jak kształtowało się bezrobocie w latach 2007-2015?

Jak kształtowało się bezrobocie w latach 2007-2015?

Jak kształtowało się bezrobocie w latach 2007-2015?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Jakbyśmy porównywali bezrobocie w roku 2007, to ono było wyższe niż to, które przekazywaliśmy w roku 2015.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rozmowa Piaseckiego, 22.06.2020

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza oceniamy jako prawdę, ponieważ stopa bezrobocia zarejestrowanego w roku 2007 była wyższa niż w roku 2015, zarówno gdy popatrzymy na średnią stopę roczną, jak i na stopę bezrobocia pod koniec tego okresu.

22 czerwca 2020 roku, czyli w ostatnim tygodniu przed pierwszą turą wyborów, w programie „Rozmowa Piaseckiego” na antenie TVN pojawił się kandydat na prezydenta, Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL wypowiedział się na temat bezrobocia i zaznaczył, że w związanych z nim statystykach odnotowano spadek pomiędzy rokiem 2007 a 2015, kiedy to skończył się okres rządu PO-PSL i władzę przejął rząd PiS. Warto zaznaczyć, że Władysław Kosiniak-Kamysz był w latach 2011-2015 ministrem pracy i polityki społecznej.

Bezrobocie w roku 2007

Informacje na temat aktualnych statystyk zatrudnienia oraz zarejestrowanego bezrobocia wśród Polaków możemy znaleźć na stronie Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są na niej dostępne raporty opisujące polski rynek pracy w poszczególnych latach pomiędzy 2001 a 2020 rokiem.

Statystyki, których poszukujemy, czyli stan bezrobocia w Polsce w roku 2007, możemy odnaleźć na przykład w raporcie „Rynek Pracy w Polsce 2007 rok”. Jak raportował wtedy Departament Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 2007 wynosiła 11,4 proc., co w liczbach bezwzględnych przekładało się na 1 746 573 Polaków. Natomiast średnia stopa bezrobocia w skali roku 2007 wyniosła 12,7 proc.

Warto również zauważyć, że w tamtych latach mieliśmy do czynienia z dynamicznym spadkiem bezrobocia w Polsce, co widać na poniższym grafie – bezrobocie regularnie spadało z poziomu 20 proc. na koniec roku 2003 aż do 11,4 proc. na koniec 2007 roku.

 

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy

Bezrobocie w roku 2015

Informacje na temat stanu bezrobocia w roku 2015 możemy znaleźć w tym samym miejscu. Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia opublikował w marcu 2016 roku raport podsumowujący poprzedni rok, zatytułowany „Rynek Pracy w Polsce w 2015 roku”, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pod koniec roku 2015 stopa bezrobocia wynosiła w Polsce 9,8 proc., na co składało się 1 153,3 tys. osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni. Ponadto możemy zauważyć, że średnia stopa bezrobocia w skali tego roku wynosiła 10,5 proc.

Warto zaznaczyć, iż w pomiędzy rokiem 2007 a 2015 nie mieliśmy do czynienia z tak dynamicznym spadkiem bezrobocia, wręcz przeciwnie – stopa bezrobocia spadła najniżej w roku 2008 (9,5 proc.). Następnie jednak zaczęła wzrastać, aż do roku 2013, gdy osiągnęła 13,4 proc. Dopiero pod koniec tego okresu, czyli w latach 2014 i 2015, zaczęła ponownie spadać i pod koniec 2015 roku znów była niższa niż 10 proc., osiągając 9,8 proc. Statystyki oraz ich przemianę z biegiem lat przedstawia poniższy graf.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy

 

Podsumowując przeanalizowane dane i raporty, możemy stwierdzić, że Władysław Kosiniak-Kamysz, porównując bezrobocie w latach 2007 i 2015, powiedział prawdę. Stopa bezrobocia pod koniec roku 2007 była wyższa niż ta pod koniec 2015 (odpowiednio 11,2 proc. i 9,8 proc.). Porównać warto także informacje o średniej stopie bezrobocia rejestrowanego (a nie tylko statystyki opisujące koniec roku) – w 2007 roku wynosiła ona średnio 12,7 proc., po ośmiu latach jej poziom spadł do 10,5 proc.

Bezrobocie w momencie objęcia i oddania władzy przez PO-PSL

Władysław Kosiniak-Kamysz, używając określenia „przekazywaliśmy”, miał na myśli moment, gdy rząd PO-PSL ustępował na rzecz rządu PiS. W związku z tym warto porównać również stopę bezrobocia rejestrowanego pomiędzy konkretnymi miesiącami, w których koalicja objęła oraz przekazała władzę. Informacje na ten temat znajdują się w miesięcznych statystykach Głównego Urzędu Statystycznego, zawierających dane o stopie bezrobocia w konkretnych miesiącach, począwszy od 1990 roku.

21 listopada 2007 roku wotum zaufania otrzymał pierwszy rząd Donalda Tuska. Według danych GUS stopa rejestrowanego bezrobocia wynosiła wtedy 11,2 proc. Natomiast ostatni rząd tej koalicji, którego szefową była Ewa Kopacz, zakończył kadencję 16 listopada 2015 roku. Gdy spojrzymy na dane miesięczne, zobaczymy, że stopa bezrobocia wynosiła wtedy 9,6 proc. Zatem jak widać, spadek bezrobocia, na który powołał się Władysław Kosiniak-Kamysz, jest dostrzegalny także w skali miesięcznej.

Bezrobocie w roku 2020

Najnowsze statystyki dostępne na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia pochodzą z kwietnia. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w tym miesiącu 5,8 proc.

Jak zaznaczają autorzy raportu, już od roku 2014 mieliśmy w Polsce do czynienia z regularnym spadkiem bezrobocia. W 2019 jego stopa wynosiła tylko 5,6 proc. Na sytuację na rynku pracy wpłynęła jednak pandemia COVID-19 oraz związane z nią utrudnienia w działaniu gospodarki. Z tego powodu bezrobocie rejestrowane między rokiem 2019 a kwietniem 2020 wzrosło o 0,2 punktu proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy