Czas czytania: około min.

Jak Polacy oceniają zarobki kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku?

10.08.2020 godz. 19:30

Wypowiedź

fot. gov.pl / CC BY 3.0 PL / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź posłanki Anny Gembickiej uznajemy za prawdziwą, ponieważ zgodnie z ostatnim badaniem CBOS 68 proc. kobiet i 53 proc. mężczyzn stwierdziło, że kobieta wykonująca ten sam zawód i mająca identyczne wykształcenie jak mężczyzna zarabia na ogół mniej.

Badanie CBOS

W październiku 2018 roku Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało komunikat z badań pt. „Kobiety i mężczyźni na rynku prac”. W opracowaniu zostały zawarte takie kwestie, jak: wysokość zarobków, możliwości awansu zawodowego czy podziału obowiązków między życiem rodzinnym i działalnością zawodową.

Równouprawnienie na rynku pracy

Jedno z zadanych pytań dotyczyło porównania zarobków kobiet wykonujących ten sam zawód i mających to samo wykształcenie do zarobków mężczyzna. Według najnowszych danych za rok 2018 47 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że kobiety zarabiają „trochę mniej”, natomiast 14 proc. wskazało opcję „dużo mniej”. Łącznie daje to wynik 61 proc. Nie był to jednak najwyższy odsetek, gdyż w roku 2013 łącznie 69 proc. ankietowanych uważało, że kobiety zarabiają dużo lub trochę mniej niż mężczyźni. Zbliżony poziom do najnowszego badania odnotowano w roku 2006 – 60 proc. W pozostałych edycjach badania, czyli w latach 1998 i 1995, odsetek ten ukształtował się na niższym poziomie – odpowiednio 52 i 48 proc.

 

Jak Polacy oceniają zarobki kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku?

Źródło: CBOS

 

Powyższe wyniki uwzględniają łącznie odpowiedzi kobiet i mężczyzn. Perspektywa zmienia się, gdy weźmiemy pod uwagę odpowiedzi obu płci oddzielnie. W roku 2018 68 proc. kobiet uważało, że zarabiają mniej niż mężczyźni (wykonując ten sam zawód i mając takie samo wykształcenie). W badaniu zrealizowanym 5 lat wcześniej odsetek ten był nieco wyższy i wyniósł 71 proc. W pozostałych badaniach, a więc latach 2006, 1998 i 1995, odnotowano niższe wartości – 63 proc., 56 proc. i 50 proc.

We wszystkich zrealizowanych badaniach przez CBOS w latach 1995-2018 odsetek odpowiedzi mężczyzn był niższy. W roku 2018 różnica w odpowiedziach obu płci ukształtowała się na najwyższym poziomie – 15 punktów proc. (68 proc. kobiet i 53 proc. mężczyzn). W poprzednim sondażu z roku 2013 wynik wśród mężczyzn wyniósł rekordowe 66 proc. Wyższy odsetek niż w najnowszym badaniu przypadł na rok 2005 – 58 proc. W pozostałych dwóch badaniach wyniki kształtowały się poniżej 50 proc. – w roku 1998 47 proc., a w roku 1995 46 proc.

Jak Polacy oceniają zarobki kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku?

Źródło: CBOS

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub