Czas czytania: około min.

Jak wielu ludzi dotyka problem niepłodności?

19.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność dotyka do 15% par w wieku rozrodczym w skali światowej. Ponadto, na podstawie dostępnych wyników badań, można dodać, że od roku 1990 do 2010 liczba par niepłodnych wzrosła z liczby 42 mln do 48,5 mln.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.