Czas czytania: około min.

Jak wygląda poparcie dla związków partnerskich w Polsce?

17.09.2020 godz. 19:34

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej uznajemy za manipulację, ponieważ nie doprecyzowała w niej, czy chodzi jej o związki homoseksualne, czy heteroseksualne, podczas gdy większość sondaży dokonuje takiego podziału. Zgodnie z najnowszymi badaniami opinii dotyczącymi poparcia społeczeństwa dla związków partnerskich par homoseksualnych większość ankietowanych wyraża sprzeciw. Z kolei zgodnie z najnowszymi sondażami CBOS poparcie dla związków partnerskich par heteroseksualnych wynosi odpowiednio 67 i 73 proc.

Czym jest związek partnerski?

Wprowadzenie związków partnerskich do porządku prawnego ma na celu formalizację stosunków między partnerami. Jeśli przykładowo para z powodów osobistych nie decyduje się na małżeństwo, przy braku związków partnerskich dwójka ludzi w myśl litery prawa pozostaje dla siebie obca. Implementacja związków partnerskich może wprowadzić szereg udogodnień: począwszy od prawa do informacji na temat zdrowia partnera, przez prawo do wspólnej deklaracji podatkowej, kończąc na prawie do adopcji. W Unii Europejskiej wprowadzenie związków partnerskich, a także zakres przyznanych praw zależy wyłącznie od arbitralnej decyzji danego państwa członkowskiego.

W przeciągu ostatnich 10 lat do polskiego parlamentu projekty regulujące kwestie związków partnerskich wpływały czterokrotnie. W roku 2012 projekt przedłożyła grupa posłów Ruchu Palikota. Z własną inicjatywą wyszli też posłowie Platformy Obywatelskiej. Oba te projekty zostały odrzucone przez Sejm. Trzeci projekt znalazł się w Sejmie w wyniku pracy posłów Nowoczesnej. Ostatecznie jednak niższa izba parlamentu nad projektem nie procedowała. Najnowszy projekt posłów Lewicy pochodzi z czerwca 2020 roku. Obecnie znajduje się na etapie konsultacji społecznych.

Wszystkie te projekty zakładały wprowadzenie związków partnerskich zarówno dla par hetero-, jak i homoseksualnych.

Poparcie dla związków partnerskich w polskim społeczeństwie

W czerwcu 2020 roku pracownia Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl przeprowadziła sondaż dotyczący postulatów środowisk LGBTQ. Jedno z zadanych pytań brzmiało „czy w Polsce powinny zostać zalegalizowane związki partnerskie osób tej samej płci?”. Przecząco odpowiedziało 48 proc. respondentów. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 38 proc. ankietowanych.

Kwestia związków partnerskich została poruszona także w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, który zrealizowano w grudniu 2019 roku. Ankietowanym zadano następujące pytanie: „Czy w Polsce powinny być wprowadzone związki partnerskie dla par tej samej płci?”. 54,2 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „nie”, opcję „tak” wybrało 36 proc. Grupa niezdecydowanych stanowiła 9,8 proc. ankietowanych.

Nie był to jedyny sondaż w roku 2019 przeprowadzony na życzenie „Rzeczpospolitej”. W badaniu wykonanym ponownie przez IBRiS 44 proc. respondentów poparło wprowadzenie związków partnerskich dla par hetero- i homoseksualnych. Grupa oponentów była większa i wyniosła 46 proc. Zdania i tym razem nie miało 10 proc. badanych.

Rekordowe poparcie (60 proc.) w roku 2019 dla związków partnerskich par homoseksualnych odnotowano w sierpniowym sondażu IPSOS dla OKO.press. W udostępnionej publikacji nie zamieszczono informacji, jak dużą grupę stanowili przeciwnicy. Z kolei w sondażu przeprowadzonym w lutym 2019 roku związki partnerskie osób tej samej płci poparło 56 proc. badanych. Przeciwnicy tym razem byli w mniejszości – 39 proc.

Na koniec prezentujemy zbiór wyników sondaży, które były realizowane przez CBOS po roku 2010. Co istotne respondenci odpowiadali na dwa rodzaje pytań:

  • Czy, Pana(i) zdaniem, możliwość zawierania formalnych związków partnerskich powinni mieć kobieta i mężczyzna żyjący wspólnie w związku?
  • Czy, Pana(i) zdaniem, możliwość zawierania formalnych związków partnerskich powinny mieć dwie osoby tej samej płci żyjące wspólnie w związku?

W czterech badaniach zrealizowanych w latach 2011-2019 związki partnerskie dla kobiet i mężczyzn cieszyły się poparciem większości ankietowanych. Jak można zauważyć, liczba sympatyków tego rozwiązania systematycznie wzrastała.

 

CBOS związki partnerskie

www.cbos.pl

 

Odmiennie prezentuje się sytuacja w przypadku związków partnerskich dla osób jednej płci. We wszystkich czterech badaniach przeciwnicy wprowadzenia zmian stanowili zdecydowaną większość, a poparcie wahało się w granicach 30 proc. respondentów.

 

CBOS związki partnerskie

www.cbos.pl

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub