Strona główna Wypowiedzi Jak wyglądają statystyki dzietności od 2003 roku?

Jak wyglądają statystyki dzietności od 2003 roku?

Jak wyglądają statystyki dzietności od 2003 roku?

Marlena Maląg

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Jak porównamy na przykład do roku czy tam 2003, tych kobiet w wieku prokreacyjnym było więcej, a dzieci rodziło się porównywalnie.

Sygnały Dnia, 19.04.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 19.04.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych GUS liczba kobiet w wieku rozrodczym (od 15 do 49 lat) w 2019 roku, w stosunku do roku 2003, zmniejszyła się prawie o milion, a liczba urodzonych dzieci nieznacznie wzrosła, pozostając jednak na porównywalnym poziomie (różnica wynosi ok. 24 tys.). W związku z tym wypowiedź Marleny Maląg oceniamy jako prawdziwą.

Liczba kobiet w wieku rozrodczym a liczba urodzeń

19 kwietnia Marlena Maląg rozmowie „Sygnały Dnia” w Programie 1 Polskiego Radia odnosiła się do rozwiązań w ramach polityki prorodzinnej oraz wskaźników dzietności w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Zdaniem minister rodziny i polityki społecznej w 2003 roku kobiet w wieku rozrodczym w Polsce było więcej niż obecnie, a liczba urodzonych dzieci, dziś i prawie 20 lat temu, jest porównywalna.

Wiek rozrodczy kobiety to wiek, w którym kobieta jest biologicznie zdolna do urodzenia dziecka – w praktyce statystycznej przyjmuje się, że jest to przedział wiekowy od 15 do 49 lat. W 2003 roku liczba urodzeń żywych wyniosła 351 100. Liczba kobiet w wieku rozrodczym w tym samym roku była równa 9 985 000. Na tysiąc kobiet w wieku 15-49 lat przypadało wtedy 35 żywych urodzeń.

W ostatnich kilku latach liczba urodzeń żywych wynosiła:

A tak kształtowała się liczba kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat):

Pomiędzy 2003 a 2019 rokiem liczba urodzeń żywych przypadających na tysiąc kobiet w wieku 15-49 lat wzrosła o 8 (z 35 do 43), a liczba żywych urodzeń w ogóle wzrosła o 23 854. Jednocześnie jednak liczba kobiet w wieku rozrodczym zmniejszyła się o 1 050 764.

Co w przyszłości?

Spadek liczby kobiet w wieku reprodukcyjnym w ciągu ostatnich lat jest wyraźny, na co wskazują powyższe dane. Według opublikowanej w 2014 roku przez GUS „Prognozy Ludności na lata 2015-2050” liczba kobiet w wieku rozrodczym będzie malała z roku na rok. Urząd przewiduje, że zjawisko nasili się szczególnie w latach 2026-2041, kiedy to – co roku – grupa kobiet w wieku rozrodczym będzie się zmniejszać o ponad 100 tys. Największy spadek będzie dotyczyć kobiet mieszkających w miastach. W najbliższych latach maleć będzie też liczba kobiet w wieku, w którym występuje największa płodność, wzrośnie natomiast liczba kobiet w starszych grupach wieku reprodukcyjnego, odznaczających się niską płodnością.

W związku ze spadkiem liczby kobiet w wieku reprodukcyjnym w najbliższych latach możemy się spodziewać spadku liczby urodzeń, niezależnie od tego, czy uda się zwiększyć tzw. współczynnik dzietności. Określa on przeciętną liczbę dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym roku. Przyjmuje się, że współczynnik dzietności między 2,10 a 2,15 jest wartością zapewniającą prostą zastępowalność pokoleń. W Polsce od lat 90. współczynnik dzietności utrzymuje się poniżej wartości 2,10 – w 2018 roku wynosił on 1,435. Taki poziom wskaźnika nie gwarantuje zastępowalności pokoleń.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!