Strona główna Wypowiedzi Jaka część gimnazjów ma dostęp do szybkiego internetu?

Jaka część gimnazjów ma dostęp do szybkiego internetu?

Jaka część gimnazjów ma dostęp do szybkiego internetu?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Po siedemnastu latach budowania gimnazjów (…) niecałe 20% szkół ma szybki, szerokopasmowy internet.

TVP 1, 04.09.2017

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

TVP 1, 04.09.2017

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Do 29 kwietnia ubiegłego roku, Ministerstwo Edukacji przyjmowało ankiety dotyczące internetu w szkołach. W tabeli opisano wyniki, obejmujące ilości placówek korzystających z różnych rodzajów Internetu. „Szybki internet szerokopasmowy” jest określeniem ogólnym, które może zawierać w sobie zróżnicowane typy łącza i nie pozwala jednoznacznie zdefiniować dokładnej szybkości transmisji danych, którą należy przyjąć za wyznacznik.

W planach Ministerstwa Cyfryzacji jest zapewnienie wszystkim szkołom dostępu do przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jeżeli tą prędkość przyjmiemy za „szybki Internet”, korzysta z niego obecnie około 5 tysięcy spośród ponad 30 tysięcy szkół na terenie naszego kraju (prawie 17%). Z kontekstu słów Pani Minister wynika jednak, że mowa jest wyłącznie o gimnazjach. Typ łącza, który jest przedstawiony przy ich opisie nie definiuje szybkości. Każdy rodzaj dostępu, począwszy od kablowego, skończywszy na światłowodowym, może być zarówno wyższy jak i niższy od 100 Mb/s. Dlatego też, nie można jednoznacznie określić ilości gimnazjów wyposażonych w szybki, szerokopasmowy Internet. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

 

 

Share The Facts
Anna Zalewska
Minister Edukacji

 

Po siedemnastu latach budowania gimnazjów (…) niecałe 20% szkół ma szybki, szerokopasmowy internet.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!