Jaka jest średnia liczba uczniów w gimnazjach?

10.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najnowszych danych Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2015 r.) średnio do gimnazjum uczęszczało 138 uczniów.

Weryfikacji poddana została tylko część odnosząca się do aktualnej średniej liczby uczniów w gimnazjach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.