Strona główna Wypowiedzi Jaką pozycję zajmuje Polska w rankingu Pearsona?

Jaką pozycję zajmuje Polska w rankingu Pearsona?

Jaką pozycję zajmuje Polska w rankingu Pearsona?

Urszula Pasławska

Posłanka
Polskie Stronnictwo Ludowe

W rankingu Pearsona w ciągu ostatnich 4 lat spadliśmy o cztery miejsca.

Posiedzenie Sejmu, 21.07.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 21.07.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Ranking Pearsona to ranking systemów edukacji, oparty na wynikach przeprowadzanych regularnie co kilka lat testów, sprawdzających znajomość nauk ścisłych i humanistycznych.
  • Najnowsze dostępne wyniki rankingu pochodzą z 20122014 roku. Polska zajęła w nich odpowiednio 14. i 10. miejsce. W ciągu ostatnich czterech lat nie były publikowane nowe raporty, nasz kraj nie mógł zatem spaść w rankingu Pearsona o cztery pozycje. Wypowiedź Urszuli Pasławskiej należy zatem uznać za fałszywą.
  • Zwróciliśmy się do polskiej redakcji Pearsona oraz do biura poselskiego Urszuli Pasławskiej z prośbą o udzielenie informacji o potencjalnych badaniach od 2017 roku. Nie otrzymaliśmy jednak żadnej odpowiedzi.

Kontekst wypowiedzi

W dniu 21 lipca 2021 roku, podczas 35. posiedzenia Sejmu, jednym z punktów obrad był wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Posłanka PSL Urszula Pasławska, zabierając głos w debacie, skrytykowała szefa resortu. Oskarżyła ona Czarnka m.in. o wprowadzanie do polskich szkół zbyt wielu elementów związanych z religią przy jednoczesnym lekceważeniu coraz słabszych wyników uczniów. Jako przykład Pasławska przywołała ranking Pearsona, w którym – według posłanki – „w ciągu ostatnich 4 lat spadliśmy o cztery miejsca”.

Badania Pearsona

Badania Pearsona zostały zainicjonowane przez brytyjskie wydawnictwo Pearson, którego historia sięga 1724 roku. Do współczesnej działalności Pearsona zaliczają się ogólnoświatowe działania na rzecz propagowania i wspierania kadry nauczycielskiej, uczniów oraz całych systemów edukacji.

W 2012 roku Person poprosił organizację The Economist Intelligence Unit, zajmującą się zbieraniem i przetwarzaniem danych, o pomoc w stworzeniu rozszerzonego raportu dotyczącego wydajności systemów edukacji w poszczególnych krajach. Samo badanie brało pod uwagę nie tylko kryteria ściśle związane z aspektami edukacyjnymi. Jednym z jakościowych wyznaczników tych badań były dodatkowe wskaźniki gospodarcze i społeczne.

Jak zaznacza John Fallon, dyrektor generalny Pearsona do 2020 roku:

„Dwa lata temu Pearson poprosił The Economist Intelligence Unit o pomoc w zgromadzeniu, uporządkowaniu i interpretacji danych dotyczących 50 światowych systemów edukacji. Naszym celem było wniesienie wkładu do globalnej debaty na temat efektów uczenia się oraz pomoc w otwarciu »czarnej skrzynki« edukacji. Rezultatem jest The Learning Curve – jedyny, otwarty, żywy zasób, w którym 2500 elementów dotyczących edukacji, ekonomii i społeczeństwa tworzy najszerszy zbiór międzynarodowych wskaźników edukacyjnych zebranych w jednym miejscu”.

Poza wynikami testów rankingi uwzględniają dodatkowe miary, aby stworzyć bardziej kompleksowy indeks niż np. PISA. W indeksie stworzonym na potrzeby „The Learning Curve” (ang. Krzywa nauczania) uwzględniono 60 różnych wskaźników, podzielonych na trzy tematy:

  • wkład, jaki kraj wnosi w edukację (wydatki, stosunek liczby uczniów do nauczycieli, pensje personelu, oczekiwana długość życia uczniów itp.),
  • wyniki edukacji (wyniki PISA, TIMSS i PIRLS, wskaźniki ukończenia studiów, wskaźniki bezrobocia według poziomu wykształcenia, wskaźniki umiejętności czytania i pisania itp.) oraz 
  • wskaźniki środowiska społeczno-gospodarczego (wskaźniki przestępczości, PKB na mieszkańca, bezrobocie, nierówności społeczne itp.).

Uporządkowano w ten sposób informacje dotyczące 50 różnych krajów (w 2012 roku – 40 krajów), wybierając je na podstawie dostępności danych.

Poniższa grafika przedstawia państwa dominujące w międzynarodowych indeksach w 2012 roku.

Źródło: NCEE

Miejsce Polski w rankingu Pearsona

Pod uwagę będziemy brali dwa badania Pearsona, które są powszechnie dostępne. Badania te pochodzą z roku 2012 i 2014. Na zapytanie mailowe do polskiej redakcji Pearsona o inne badania, dotychczas (11 sierpnia 2021 roku) nie dostaliśmy odpowiedzi. O źródło wypowiedzi poprosiliśmy też posłankę Urszulę Pasławską – również nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Biorąc pod uwagę taki stan wiedzy, przedstawimy miejsce Polski na podstawie dostępnych raportów.

W 2012 roku, na 40 krajów z całego świata, Polska zajęła miejsce 14. Z kolei w 2014 roku, na 50 krajów z całego świata, Polska awansowała na pozycję 10. Oznacza to duży wzrost w rankingu w ciągu dwóch lat.

Ranking prawdopodobnie nie był kontynuowany po 2014 roku. Świadczy o tym fakt, iż strona dedykowana projektowi (http://thelearningcurve.pearson.com) obecnie przekierowuje do strony głównej wydawnictwa Pearson.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy