Czas czytania: około min.

Jaki wskaźnik zagospodarowania przestrzennego ma Poznań?

30.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonymi w Banku Danych Lokalnych (Kategoria: Samorząd terytorialny, grupa: Planowanie przestrzenne, podgrupa: Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na podst. ustawy z 7 lipca 1994 r. oraz ustawy z 27 marca 2003 r.), udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem w przypadku Poznania wynosił 44,8%, co przyjmujemy za dopuszczalny margines w kontekście wypowiedzi Tomasza Lewandowskiego.

Nie jest jednak prawdą, że jest to jeden z największych wskaźników spośród miast o podobnej wielkości. Mniejszym wskaźnikiem może pochwalić się jedynie Łódź (18,1%) oraz Warszawa (36,6%). Od Poznania lepsze są jednak Szczecin (50,2%), Kraków (50,7%), Wrocław (57,4%) oraz Gdańsk (65,6%). W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

 

 

Share The Facts
Tomasz Lewandowski
Kandydat komitetu Lewica na prezydenta Poznania

 

Jeśli chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to Poznań należy do miast, mówimy o miastach tej wielkości, który ma jeden z największych wskaźników objęcia miasta planami zagospodarowania przestrzennego. Jest to na poziomie 43%.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.