Strona główna Wypowiedzi Jakie było pierwsze stanowisko min. Błaszczaka ws. relokacji uchodźców?

Jakie było pierwsze stanowisko min. Błaszczaka ws. relokacji uchodźców?

Jakie było pierwsze stanowisko min. Błaszczaka ws. relokacji uchodźców?

Krzysztof Bosak

Przypomnę, że pierwsze stanowisko ministra Błaszczaka było takie, żeby wykonać zobowiązania powzięte przez rząd Platformy Obywatelskiej (ws. relokacji – przyp. Demagog).

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata prezydencka w TVP, 17.06.2020

Wypowiedź Krzysztofa Bosaka oceniamy jako prawdziwą, ponieważ Mariusz Błaszczak poinformował 7 stycznia 2016 roku w programie „Polityka przy kawie”, że Polska dotychczas wyraziła gotowość przyjęcia 100 uchodźców. Z rozmowy wynika, że przygotowywano się także do przyjęcia większej ich liczby – zgodnie z prawem UE. Minister zaznaczył jednak, że działania te są przez rząd podejmowane wbrew jego woli, z przymusu prawnego.

Wypowiedź

W czasie debaty przed pierwszą turą wyborów prezydenckich Krzysztof Bosak, kandydat z ramienia Konfederacji, stwierdził, że pierwsze stanowisko ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie relokacji uchodźców było takie, żeby wykonać decyzje Unii Europejskiej i przyjąć ich do Polski.

Decyzje UE ws. relokacji

Unia Europejska wydała 14 września 2015 roku pierwszą, a następnie 22 września 2015 roku kolejną decyzję dotyczącą tymczasowych środków ochrony Włoch i Grecji. Każda z nich została poparta przez ministrów spraw wewnętrznych krajów członkowskich UE (w tym czasie w Polsce funkcję tę pełniła Teresa Piotrowska), z wyjątkiem Węgier, Czech, Rumunii, Słowacji oraz Finlandii, która się wstrzymała. Mocą tych decyzji w sumie 160 tys. migrantów przybyłych do Grecji i Włoch miało zostać rozlokowanych w pozostałych państwach członkowskich. Rządy zostały zobowiązane, aby najrzadziej co trzy miesiące informować Unię na temat liczby migrantów, którzy mogą być relokowani w poszczególnych krajach. Na każdą osobę państwo miało otrzymać 6 tys. euro. Ponieważ polski rząd nie wykonał tych zobowiązań, Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Trybunału Stanu UE 21 grudnia 2017 roku. O to samo oskarżone zostały Węgry i Czechy. Wyrok w sprawie, uznający zarzuty KE, zapadł 2 kwietnia br. Dowiadujemy się z niego również, że:

16 grudnia 2015 r. Rzeczpospolita Polska (…) podała liczbę 100 osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, które będzie można szybko relokować na jej terytorium, w tym 65 osób z Grecji i 35 osób z Włoch. Na tej podstawie Republika Grecka i Republika Włoska wytypowały odpowiednio 73 i 36 osób i zwróciły się do Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o ich relokację. Rzeczpospolita Polska nie nadała jednakże dalszego biegu tym wnioskom i żadna osoba ubiegająca się o udzielenie ochrony międzynarodowej nie została relokowana na terytorium tego państwa. (…) Rzeczpospolita Polska nie złożyła żadnej późniejszej deklaracji dotyczącej relokacji.

Jakie było stanowisko ministra Błaszczaka?

Mariusz Błaszczak 16 listopada 2015 roku został powołany na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i pełnił tę funkcję do 10 stycznia 2018 roku, kiedy został Ministrem Obrony Narodowej. 10 dni po powołaniu na szefa MSWiA, w czasie wystąpienia sejmowego, przedstawił zagadnienia, na których koncentrowała się będzie praca resortu. Sama wypowiedź była raczej niejednoznaczna:

Rząd jest świadomy zobowiązań podjętych na forum UE przez naszych poprzedników. Nie oznacza to akceptacji rządu dla stosowania automatyzmu w relokacjach uchodźców. Stoimy na stanowisku, że powinna obowiązywać zasada dobrowolności. Jednocześnie rząd prowadzi analizy pod kątem możliwości ewentualnej rekonstrukcji decyzji UE.

7 stycznia 2016 roku – a więc już po skierowaniu do Unii informacji, że Polska jest gotowa przyjąć 100 imigrantów – Mariusz Błaszczak był gościem programu „Polityka przy kawie” w TVP. Rozmowa dotyczyła między innymi omawianego tematu. Minister stwierdził wtedy, że:

My (rząd – przyp. Demagog) nie możemy nie realizować prawa unijnego, bo postawiono nas w takiej trudnej sytuacji.

Podkreślił równocześnie, że nie narazi Polaków na niebezpieczeństwo, ponieważ osoby mające przekroczyć polską granicę będą bardzo dokładnie kontrolowane. Raz jeszcze Mariusz Błaszczak wprost potwierdził decyzję o wykonaniu prawa UE. Natomiast zapytany, czy Polska zgłosiła gotowość przyjęcia 100 uchodźców, odpowiedział:

No nie mieliśmy wyjścia. W ciągu dwóch lat, czyli w 2016 i 2017, jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia gotowości przyjęcia siedmiu tysięcy uchodźców.

Kwestię wstępu i udzielania pomocy cudzoziemcom na terenie Polski reguluje ustawa z 13 czerwca 2003 roku. W marcu 2016 roku MSWiA poinformowało, że trwają prace nad ustawą, która ma zapobiec przedostawaniu się do kraju osób potencjalnie groźnych. Zaproponowano, aby wydłużyć z 14 (poprzednie brzmienie ustawy) do 45 dni czas na zebranie informacji, czy pobyt danego cudzoziemca w Polsce nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju. W szczególnych przypadkach termin ten mógłby ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni.

Projekt wpłynął do Sejmu 26 lutego 2016 roku. 30 maja ustawa została podpisana przez Andrzeja Dudę. Ostatecznie jednak – jak dowiadujemy się z wyroku TSUE – Polska nie przyjęła żadnych imigrantów.

Podsumowując, Mariusz Błaszczak w wywiadzie dla TVP 7 stycznia 2016 roku zaznaczył, że mimo niechęci ze strony rządu Polska będzie przyjmowała imigrantów zgodnie z decyzją UE. Z tego powodu wypowiedź Krzysztofa Bosaka oceniamy jako prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy