Czas czytania: około min.

Jakie było w czerwcu stanowisko Ministerstwa Rodziny ws. Konwencji Stambulskiej?

27.07.2020 godz. 16:38

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej uznajemy za prawdziwą, ponieważ podczas czerwcowych obrad izby wyższej polskiego parlamentu sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek zapewniała, że nie toczą się żadne prace prowadzące do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej.

Powrót tematu Konwencji do debaty publicznej 

Dyskusja na temat konwencji antyprzemocowej rozgorzała na nowo pod wpływem tweetów zamieszczonych w maju przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego:

Debata w Senacie

W trakcie 11. posiedzenia Senatu RP X kadencji miała miejsce dyskusja dotyczącą implementacji przez Polskę postanowień Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli Konwencji Stambulskiej. Kwestia ta została poruszona w ramach punktu 14 obrad: „informacji Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie wdrażania postanowień Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Plany rządu w tym obszarze przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Iwona Michałek.

Pytanie senator Sekuły

Podczas debaty senator Joanna Sekuła zadała pytanie sekretarz stanu Iwonie Michałek, odnośnie tego jakie stanowisko prezentuje ministerstwo w sprawie Konwencji Stambulskiej. Poprzedzając swoje pytanie, senator przywołała punkt widzenia ministra Romanowskiego, który w trakcie obrad 10. posiedzenia Senatu RP X kadencji stanął na stanowisku, że Konwencja Stambulska jest zbędna. Poniżej prezentujemy pełną wypowiedź wiceministra sprawiedliwości:

I my nie kierujemy się tutaj, Szanowni Państwo, ideologią, którą jest przesiąknięta na przykład konwencja stambulska, o której również była mowa na posiedzeniu komisji. Dla nas ważne są realne działania. Bo rzeczywiście jest tak, że w naszej ocenie nasz system prawny… A ta ustawa, która, mam nadzieję, szybko stanie się częścią polskiego porządku prawnego, rzeczywiście daje bardzo wysoki standard ochrony. I w naszej ocenie – mówię tutaj za siebie, ale też za przedstawicieli, kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości – w tym świetle np. właśnie konwencja stambulska jest po prostu zbędna. I w naszej ocenie należałoby ją wypowiedzieć, bo ona nie wprowadza żadnej wartości z punktu widzenia prawnego, jeżeli chodzi o standard ochrony, a wprowadza tylko w naszej ocenie szkodliwą ideologię gender, która jest promowana przez środowiska LGBT. W naszej ocenie to jest szkodliwe dla Polski.

Jak później dodał: 

Moja wypowiedź dotyczyła negatywnej oceny elementów tej ideologii, które wprowadzają naszym zdaniem do naszego systemu prawnego czy próbują wprowadzić właśnie w konwencji stambulskiej, np. w jej art. 12, który nakazuje promować wzorce społeczno-kulturowe zgodne z tą ideą.

Senator Sekuła przytoczyła także tweet wiceministra Romanowskiego z 13 maja bieżącego roku:


Wypowiedź o tym, że Konwencja mówi o religii jako o przyczynie przemocy wobec kobiet, oceniliśmy jako manipulację w poniższym fact-checku.

Czy konwencja stambulska mówi o religii jako przyczynie przemocy?

Odpowiedź wiceminister Michałek

W odpowiedzi na pytanie senator Sekuły wiceminister Michałek zaprezentowała odmienne stanowisko w sprawie Konwencji Stambulskiej. Sekretarz stanu trzykrotnie zaprzeczyła, aby toczyły się jakiekolwiek prace dotyczące wypowiedzenia wspomnianej umowy:

Pani Senator, zdaje się, że później pan minister Romanowski powiedział, że to jest jego prywatne zdanie. Jeśli chodzi o Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to chcę powiedzieć, że nie toczą się żadne prace dotyczące wypowiedzenia konwencji. Jakieś decyzje, jakieś myślenie o tym mogłoby mieć miejsce po wnikliwej analizie sprawozdania z realizacji jej postanowień, otrzymaniu zaleceń z Grevio oraz wypracowaniu wniosków i rekomendacji. W tej chwili stanowczo mówię, że nie toczą się żadne prace dotyczące wypowiedzenia konwencji.

Powtórzyła to po chwili w odpowiedzi na pytanie zadane przez senatora Marcina Bosackiego:

Przed chwilą powiedziałam. Nie toczą się żadne prace na ten temat.

Po raz trzeci wiceminister zaprzeczyła planom wypowiedzenia Konwencji już po wysłuchaniu wystąpień senatorów:

Chciałabym tylko po raz trzeci powiedzieć, że obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie toczą się żadne, żadne prace dotyczące wypowiedzenia konwencji. Mówiłam to już 2 razy, mówię to po raz trzeci, ponieważ znowu to wybrzmiało u kogoś z państwa senatorów w wypowiedzi.

Obecne stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

16 lipca minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg udzieliła wywiadu w TV Trwam, w którym powiedziała:

Zastrzeżenia do Konwencji zostały przez Polskę złożone. Mamy teraz czas ustawowy do końca roku na wyrażanie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone. Przygotowujemy się przede wszystkim do wypowiedzenia, kiedy to zostanie już skonsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości. Nawet w czwartek w resorcie o tym rozmawialiśmy. Czekamy na propozycję, która z resortu wypłynie i ten kierunek zostanie przedstawiony na spotkaniu rządu, a następnie ustawa zostanie przekazana do parlamentu.

Wniosek w sprawie wypowiedzenia Konwencji

25 lipca na konferencji prasowej szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że:

Realizując zobowiązania przedwyborcze złożone między innymi przez ministra Marcina Romanowskiego, przechodzimy od słów do czynów. Składamy w poniedziałek formalny wniosek do Ministerstwa Rodziny o podjęcie prac nad wypowiedzeniem tzw. Konwencji Stambulskiej.

Zapowiedziany wniosek został dzisiaj złożony. W ocenie ministerstwa zapisy Konwencji Stambulskiej promują ideologię gender i są sprzeczne między innymi z zapisanym w Konstytucji RP prawem rodziców do wychowania dzieci, zapewnienia im wychowania moralnego czy religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub