Czas czytania: około min.

Kara więzienia za in vitro? Czego oczekiwało Prawo i Sprawiedliwość?

19.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Powołując się na Projekt ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją genetyczną, można uznać słowa B. Arłukowicza za prawdziwe.

Projekt takiej ustawy rzeczywiście wpłynął do Marszałka Sejmu w czerwcu 2012 roku, a fragment o karaniu więzieniem do lat dwóch brzmi:

Art. 57 1. Kto tworzy embrion ludzki poza organizmem kobiety, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Andrzej Duda był jednym z posłów, którzy podpisali się pod projektem ustawy.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.