Strona główna Wypowiedzi Komu bardziej ufają Polacy – Unii Europejskiej czy polskiemu parlamentowi?

Komu bardziej ufają Polacy – Unii Europejskiej czy polskiemu parlamentowi?

Komu bardziej ufają Polacy – Unii Europejskiej czy polskiemu parlamentowi?

Anita Kucharska-Dziedzic

Posłanka
Nowa Lewica

Ponad dwa razy więcej Polaków ufa Unii Europejskiej niż polskiemu parlamentowi.

Posiedzenie Sejmu, 23.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 23.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Jak wynika z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z kwietnia 2020 roku, 73 proc. Polaków ufa UE, a 33 proc. Sejmowi i Senatowi.
  • Według Eurobarometru z wiosny 2021 roku 50 proc. Polaków wyraża zaufanie UE, natomiast 22 proc. deklaruje zaufanie wobec polskiego parlamentu.
  • Z obu badań wynika, że Polacy darzą UE ponad dwa razy większym zaufaniem niż polski parlament. Wypowiedź oceniamy zatem jako prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi 

Podczas 33. posiedzenia Sejmu w dniu 23 czerwca 2021 roku Anita Kucharska-Dziedzic składała oświadczenie w imieniu klubu Lewica podczas dyskusji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych. Nowelizacja dotyczy wyeliminowania zapisów pozwalających na ujawnienie danych o adresach osób uprawnionych do reprezentacji partii politycznej. Projekt obecnie znajduje się w Senacie.

W swoim wystąpieniu Kucharska-Dziedzic podkreślała niski poziom zaufania społecznego w Polsce, odnosząc się do badań CBOS. Na potwierdzenie tego, że krajowe instytucje nie cieszą się powszechnym zaufaniem również wśród elektoratu partii rządzącej, stwierdziła, że „ponad dwa razy więcej Polaków ufa Unii Europejskiej niż polskiemu parlamentowi”.

Sondaż CBOS

Instytucją, która cyklicznie prowadzi badania dotyczące opinii Polaków zakresie zaufania do instytucji publicznych, jest Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Anita Kucharska-Dziedzic podczas swojego sejmowego przemówienia nawiązała do badań właśnie tej pracowni, stwierdzając: – Ubiegłoroczne badanie CBOS na temat zaufania społecznego pokazało, że 3/4 społeczeństwa wyznaje pogląd, że w relacjach z innymi ludźmi należy być bardzo ostrożnym. Rzeczywiście, wyniki badania zaufania społecznego z kwietnia 2020 roku pokazały, że 76 proc. respondentów jest zdania, że w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym. Wyższy poziom zaufania najczęściej charakteryzuje osoby identyfikujące się z lewicą.

Z tego samego raportu dowiadujemy się, że 33 proc. badanych ufa Sejmowi i Senatowi, czyli polskiemu parlamentowi (2 proc. wyraża zdecydowane zaufanie, 31 proc. raczej ma zaufanie). Ponad dwukrotnie większym zaufaniem Polacy darzą natomiast Unię Europejską – 73 proc. (14 proc. – „raczej”, 59 proc. – „zdecydowanie”).

Brak zaufania wobec UE wyraziło 17 proc. respondentów (12 proc. raczej nie ma zaufania, 5 proc. zdecydowanie nie ma zaufania), a 10 proc. ankietowanych wybrało opcję „trudno powiedzieć”. Nieufność wobec parlamentu zadeklarowało z kolei 45 proc. badanych (36 proc. raczej nie ma zaufania, 9 proc. zdecydowanie nie ma zaufania). Sporo, bo 22 proc. respondentów nie potrafiło podjąć decyzji.

Warto zauważyć, że zaufanie do UE znajduje się obecnie na najwyższym poziomie od 2008 roku, kiedy poziom wskaźnika osiągnął identyczną wartość. Od czasu, kiedy prowadzone są badania, czyli od 2002 roku, zaufanie do UE nigdy nie było wyższe niż obecnie, choć jeszcze w 2018 roku wynosiło niewiele ponad 50 proc. (najmniej od 2004 roku). Poniżej znajduje się pełen wykaz wyników z lat 2002-2020.

Źródło: CBOS

Eurobarometr

Eurobarometr to badanie opinii publicznej prowadzone przez Komisję Europejską dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Polega ono na analizie specjalnie przygotowanych ankiet, które wypełniane są przez reprezentację obywateli z każdego państw członkowskich UE. Badania prowadzone są osobiście lub w formie wywiadów internetowych.

najnowszego badania Eurobarometru, przeprowadzonego w lutym i marcu tego roku, wynika, że 50 proc. Polaków ufa UE – o 1 punkt proc. więcej, niż wyniosła średnia w innych krajach wspólnoty. Poziom zaufania Polaków do swojego parlamentu wyniósł 22 proc., a zatem ponad dwukrotnie mniej niż w przypadku zaufania do UE. Średnie zaufanie do krajowych parlamentów w innych państwach członkowskich wyniosło 35 proc.

Źródło: UE/Eurobarometr

Brak zaufania wobec UE wyraziło 38 proc. Polaków, podczas gdy średnia unijna wyniosła 43 proc. Decyzji nie potrafiło podjąć 12 proc. ankietowanych z Polski i 8 proc. w skali całej UE. Nieufność wobec własnego parlamentu zadeklarowało 72 proc. Polaków (przy średniej unijnej na poziomie 60 proc.), a opcję „nie wiem” wybrało 6 proc. respondentów (dla UE wskaźnik ten wyniósł 5 proc.).

Interesujące są zmiany zaufania w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego jesienią. W Polsce zaufanie do UE zmalało o 6 punktów proc., o tyle samo wzrosła natomiast średnia w krajach UE.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!