Czas czytania: około min.

Krzysztof Lisek o decyzji Parlamentu Europejskiego ws. Raportu Zuber

20.03.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

„Raport Zuber” procedowany był na podstawie artykułu 48 Regulaminu Parlamentu Europejskiego – jako sprawozdanie z własnej inicjatywy (tzw. procedura INI). Przyjęcie tekstu sprawozdania w formie rezolucji nie czyniłoby go wiążącym dla państw członkowskich.

Po pierwsze, Parlament Europejski nie dysponuje inicjatywą ustawodawczą. Sprawozdania z własnej inicjatywy stanowią oficjalną opinie PE w danej sprawie. Mają one wymiar wyłącznie polityczny – mogą zostać wykorzystane przez Komisje i stanowić przyczynek do rozpoczęcia procedury ustawodawczej, ale same w sobie nie rodzą skutków prawnych.

Po drugie, Unia Europejska dysponuje wyłącznie kompetencjami, które zostały jej powierzone przez państwa członkowskie na mocy traktatów. Kompetencje te są realizowane na zasadach pomocniczości i proporcjonalności. Wszelkie zadania nieprzyznane Unii, należą do wyłącznych kompetencji państw. Obszar prawa rodzinnego materialnego nie został uwzględniony w traktatowym podziale kompetencji, zatem unijny prawodawca nie jest uprawniony do przyjmowania aktów prawodawczych w tej dziedzinie.

Podsumowując, jeśli poczynimy założenie, że Komisja zainicjowałaby procedurę ustawodawczą w tej dziedzinie i doprowadziłaby do przyjęcia aktu prawnego nakazującego (przykładowo) legalizację związków homoseksualnych w państwach członkowskich, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej byłby zmuszony do unieważnienia tych przepisów ze względu na nadużycie władzy przez KE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub