Strona główna Wypowiedzi Kto dofinansował budowę stadionu Legii?

Kto dofinansował budowę stadionu Legii?

Kto dofinansował budowę stadionu Legii?

Piotr Ikonowicz

(…) wtedy [podczas budowy stadionu Legii, ITI – przy. red.] była to prywatna spółka, którą dofinansowano [ze środków miejskich – przy. red.] kwotą pół miliarda złotych.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Rozbudowany i zmodernizowany Stadion Wojska Polskiego w Warszawie jest własnością m.st. Warszawy (stadionem miejskim), a Legia Warszawa korzysta ze stadionu na podstawie umowy dzierżawy zawartej z klubem Legia Warszawa S.A. w 2006 r. przez p.o. Prezydenta m.st. Warszawy Kazimierza Marcinkiewicza (zarządcę komisarycznego miasta) na 23 lata – a więc obowiązującej do 2029 r., której warunki renegocjowała jego następczyni, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Kwestia finansowania przez miasto zagospodarowania terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących została ujęta jako zadanie ogólnomiejskie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2007 – 2009, który jest integralną częścią uchwalonego budżetu m.st. Warszawy na 2007 rok (załącznik nr 3). Kwota wydatków stolicy na realizację tego zadania kształtowała się następująco:

Piotr Ikonowicz przedstawia kwotę, która znacząco odbiega od sumy poniesionej przez stolicę w związku z finansowaniem rozbudowy i modernizacji stadionu przy ul. Łazienkowskiej. Ponadto w swojej wypowiedzi sugeruje, jakoby bezpośrednim beneficjentem dofinansowania był podmiot prywatny – Grupa ITI, będąca ówczesnym właścicielem Legii Warszawa. Wobec faktu, iż obiekt sportowy znajdujący się przy ul. Łazienkowskiej jest własnością miasta, a Legia Warszawa jest jedynie dzierżawcą stadionu, przez co jej właściciel – “prywatna spółka” – nie otrzymał “dofinansowania” ze środków miejskich na budowę stadionu, wypowiedź Piotra Ikonowicza uznajemy za manipulację.

Przy okazji analizy słów Piotra Ikonowicza warto wspomnieć o wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego (Prezesa PiS), której wymowa jest zbieżna ze stwierdzeniem kandydata na prezydenta m.st. Warszawy:

Zdumiewająca rzecz, że pan Donald Tusk nie skłania pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, żeby odebrała te pół miliarda złotych, które ITI otrzymuje na stadion [wyróż. red.]. Poza tym te dwa stadiony [Narodowy i Legii – przyp. PAP] są od siebie oddalone o 3,8 tys. metrów i ten drugi nie jest specjalnie Warszawie potrzebny.

[Cyt. za: Ugoda zakończyła proces ITI – Jarosław Kaczyński, “Dziennik Gazeta Prawna”, 20.04.2012 r.]

W przytoczonej sprawie związanej z procesem cywilnym wytoczonym przez spółkę ITI przeciwko J. Kaczyńskiemu, w 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sąd I instancji) nakazał Kaczyńskiemu przeprosiny ITI w głównych mediach oraz wpłatę 10 tys. zł na cel społeczny. Ostatecznie jednak w 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (po uprzednim wniesieniu apelacji przez pozwanego) umorzył sprawę wobec podpisania przed nim ugody sądowej przez adwokatów stron, na mocy której J. Kaczyński zobowiązał się do złożenia oświadczenia precyzującego i wyjaśniającego jego wypowiedź.

 

 

Share The Facts
Piotr Ikonowicz
KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza

 

(…) wtedy [podczas budowy stadionu Legii, ITI – przy. red.] była to prywatna spółka, którą dofinansowano [ze środków miejskich – przy. red.] kwotą pół miliarda złotych.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy