Strona główna Wypowiedzi Kto jest największym partnerem handlowym Polski?

Kto jest największym partnerem handlowym Polski?

Kto jest największym partnerem handlowym Polski?

Marek Magierowski

O ile Niemcy są naszym największym partnerem handlowym, to Wielka Brytania jest naszym drugim partnerem handlowym w kolejności.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Departament Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju opublikował informację na temat obrotu handlowego Polski za styczeń-listopad 2016 roku.

Według przedstawionych danych eksport Polski w zaznaczonym powyżej okresie wyniósł 168 166,9 mln EUR, a import 163 805,8 mln EUR. W tym największy obrót odnotowano z krajami Europy oraz Azji.

Europa –  import – 115 512, 1 mln EUR, eksport – 148 281, 1 mln EUR.

Azja – import – 37 811,6 mln EUR, eksport – 10 056,9 mln EUR.

Ogólny obrót handlowy jaki odnotowano z krajami Unii Europejskiej wyniósł 134 187,6 mln EUR (eksport) i 100 059,4 mln EUR (import).

Dane o eksporcie i imporcie Polski potwierdzają informację dotyczące największego obrotu handlowego Polski z Niemcami. Eksport w tym okresie wyniósł 45 981,6 mln EUR, import- 38 430,3 mln EUR. Drugim z kolei krajem jest Republika Czeska, gdzie eksport wyniósł 11 107,3 mln EUR, a import 5 892,9 mln EUR.Trzecim krajem jest Wielka Brytania: Eksport wyniósł 11 100,1 mln EUR, a import 4 266,1 mln EUR.

Jednakże ogólne saldo obrotu handlowego wygląda następująco:

 

1. Niemcy- 7 551,3 mln EUR

 

2. Wielka Brytania- 6 834,0 mln EUR

 

3. Republika Czeska- 5 214,3 mln EUR

 

4. Francja- 2 852,1 mln EUR

 

5. Szwecja- 2 010,1 mln EUR

Najwyższa wartość produktów eksportowanych z Polski trafia do Niemiec, Republiki Czeskiej i Wielkiej Brytanii. Produkty, które dominują w Polskim eksporcie to m. in. części i akcesoria samochodowe, samochody osobowe, meble do siedzenia lub do spania oraz ich części, aparatura odbiorcza dla telewizorów, monitory, maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych.

Najwięcej produktów importujemy z kolei z Niemiec, Chin i Republiki Czeskiej. Produkty, które importowane są najczęściej to m. in. samochody osobowe, ropa naftowa i kondensat gazu naturalnego, leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej.

“Według wstępnych danych GUS, w okresie pierwszych 8 miesięcy 2016 r wciąż notowaliśmy wzrost eksportu towarów z Polski – wartość eksportu wyniosła blisko 118,9 mld euro, czyli była wyższa o 1,5 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Import do Polski zmniejszył się o 0,8 proc. wobec poziomu z roku poprzedniego, tj. wyniósł 114,7 mld euro. Wyniki te przełożyły się jednak na zwiększenie nadwyżki o ponad 2,7 mld euro, do ok. 4,3 mld euro.Przyhamowanie wzrostu eksportu w okresie styczeń-sierpień br. było rezultatem spowolnienia dynamiki wywozu do krajów rozwiniętych (wzrost o 2,3 proc., do 102,8 mld euro) oraz utrzymania tendencji spadkowej w sprzedaży na rynki słabiej rozwinięte (zmniejszenie o 3 proc., do 16,2 mld euro).”

Import do Polski zmniejszył się o 0,8 proc. wobec poziomu z roku poprzedniego, tj. wyniósł 114,7 mld euro. Wśród ważniejszych unijnych rynków najszybciej zwiększyła się sprzedaż do: Słowenii (o 11,2 proc.), Irlandii (o 10,9 proc.), Rumunii (o 9,7 proc.), a także Portugalii, Finlandii, Hiszpanii oraz Szwecji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy