Czas czytania: około min.

Kto zapłacił za Emp@tię?

02.04.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Pracy na projekt Empatia, którego jednym z elementów jest portal internetowy, przeznaczono 45.413.816,09 zł.  85 % tej kwoty stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt został zatwierdzony w lutym 2007 roku i wciągnięty na listę projektów kluczowych POIG (s. 205).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.