Strona główna Wypowiedzi Które miejsce zajmuje Polska pod względem liczby mieszkań?

Które miejsce zajmuje Polska pod względem liczby mieszkań?

Które miejsce zajmuje Polska pod względem liczby mieszkań?

Andrzej Adamczyk

Polska jest na ostatnim miejscu w UE pod względem liczby mieszkań na 1000 mieszkańców.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 6.06.2016

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w 2013 roku w Polsce było 13 mln 853 tys. mieszkań. Interesujący nas współczynnik wynosił zatem 359.9 mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Stanowiło to, według danych z raportu Federacji Mieszkalnictwa Publicznego, Spółdzielczego i Społecznego CECODHAS Housing Europe, ostatni wynik spośród krajów Unii Europejskiej. Liderami pod tym względem są: Estonia (1082 mieszkań na 1000 mieszkańców), Grecja (590 mieszkań na 1000 mieszkańców) oraz Portugalia (556 mieszkań na 1000 mieszkańców).

Trudną sytuację na polskim rynku mieszkań wskazuje również Eurostat. Zgodnie ze statystykami Europejskiego Urzędu Statystycznego, Polska zalicza się do krajów o jednym z najwyższych współczynników przeludnienia mieszkań. Przeludnione mieszkanie zgodnie z metodyką Eurostatu definiowane jest jako gospodarstwo domowe, które nie jest w stanie zapewnić co najmniej:

  1. Jednego pokoju na gospodarstwo domowe,
  2. Jednego pokoju na parę w gospodarstwie domowym,
  3. Jednego pokoju na każdą osobę powyżej 18 roku życia,
  4. Jednego pokoju na parę osób tej samej płci pomiędzy 12 a 17 rokiem życia,
  5. Jednego pokoju na każdą osobę pomiędzy 12 a 17 rokiem życia nieuwzględnioną w powyższych kategoriach,
  6. Jednego pokoju na parę dzieci poniżej 12 roku życia.

Według danych z 2012 roku w Polsce współczynnik przeludnienia wynosi 46,3 %, co daje nam 3 miejsce wśród państw UE zaraz za Rumunią (51,6 %) i Węgrami (47,2 %). Oznacza to, że prawie połowa Polaków mieszka w przeludnionych mieszkaniach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy