Czas czytania: około min.

Leczenie nowotworów w Wielkiej Brytanii

12.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Z informacji zawartych na stronie internetowej National Health Service (brytyjskiego odpowiednika NFZ) wynika, że ustalono terminy, które mają być wytycznymi dla lekarzy. Zostały one ujęte już w planie z 2000 roku. Bada się w jakim stopniu brytyjska służba zdrowia spełnia wyznaczone przez nie standardy prowadząc statystyki.

Po wizycie u lekarza rodzinnego pacjent z podejrzeniem nowotworu w ciągu 14 dni musi zobaczyć się ze specjalistą, w ciągu 31 dni od wizyty u lekarza rodzinnego musi zostać postawiona diagnoza, a w ciągu kolejnych 31 dni musi zostać rozpoczęte leczenie.

Łącznie daje to 62 dni, w których powinna zamknąć się data rozpoczęcia leczenia. Nie są to jednak granice obligatoryjne, co wynikałoby ze słów ministra ale wytyczne (guidelines) zawierające również specyfikę konkretnych odmian choroby. W statystykach ujmowani są chorzy, którzy nie podjęli leczenia w tym określonym terminie.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.