Strona główna Wypowiedzi Liczba urodzeń w listopadzie 2015, a w listopadzie 2016

Liczba urodzeń w listopadzie 2015, a w listopadzie 2016

Liczba urodzeń w listopadzie 2015, a w listopadzie 2016

Elżbieta Rafalska

Najniższa emerytura od 1 marca wyniesie 1000 zł.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw czytamy w art. 7, że zwaloryzowana (od 1 marca 2017) kwota świadczeń emerytalno-rentowych, nie może wynosić mniej niż 1000 zł. Aby otrzymać świadczenie takiej wysokości, należy osiągnąć wiek emerytalny i udokumentować staż pracy (składkowy i nieskładkowy), który wynosi odpowiednio – 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn. Należy zaznaczyć, że kwota 1000 zł to kwota brutto, więc emeryt dostanie “na rękę” tę kwotę pomniejszoną o podatek dochodowy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy