Czas czytania: około min.

Jakie są podatki na paliwo lotnicze?

17.03.2019 godz. 7:02

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Informację o zwolnieniu środków transportu powietrznego z akcyzy potwierdza ustawa  o podatku akcyzowym, art. 32. Brak podatku akcyzowego nałożonego na przewoźników transportu powietrznego z pewnością stanowi ułatwienie w konkurencji z innymi podmiotami, nie pozostaje jednak czynnikiem rozstrzygającym. O wyborach pasażera odnośnie skorzystania z usług danego przewoźnika decyduje suma okoliczności na jakie składają się między innymi: czas trwania i wygoda podróży, cennik usług, wielkość bagażu niezbędnego w podróży, a możliwości jego transportu. O liczbie klientów pozyskiwanych przez danego przewoźnika decydują także analizy rynku i skuteczność prowadzonych działań marketingowych.

Zatem w wypowiedzi oceniliśmy tylko jej pierwszą część, która jest sprawdzalna, natomiast część drugą dodaliśmy dla zrozumienia kontekstu wypowiedzi.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.