Strona główna Wypowiedzi MEN: “Teoretyczna możliwość zatrudnienia ok. 5,3 tys. nauczycieli”.

MEN: “Teoretyczna możliwość zatrudnienia ok. 5,3 tys. nauczycieli”.

MEN: “Teoretyczna możliwość zatrudnienia ok. 5,3 tys. nauczycieli”.

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Tak jak przy 6-latkach była obawa, że 7 tys. osób straci pracę, mamy dodatkowych 1 tys. miejsc pracy.

TVN24, 02.02.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TVN24, 02.02.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych podanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, liczba nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wzrosła we wrześniu 2016 r. o prawie 930 etatów w porównaniu do roku 2015. Zwiększyła się również liczba etatów nauczycieli uczących w klasach I-III i przedszkolach. Liczba zatrudnionych pedagogów zwiększyła się o niemal 1090 etatów we wrześniu 2016 r., porównując do roku 2015.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, podkreśla że likwidacja obowiązku szkolnego dla sześciolatków nie wpłynie na liczbę etatów dla nauczycieli, gdyż: “łączna liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz w edukacji wczesnoszkolnej nie będzie spadać w wyniku zmian w oświacie”. Ministerstwo podkreśla, że spadek liczby dzieci w I. klasach szkół podstawowych, nie wpłynął na liczbę oddziałów klas I. w podobnej skali. Natomiast nadchodzące zmiany w prawie oświatowym, wymuszą zwiększenie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w innych formach wychowania przedszkolnego. Ministerstwo zakłada, że niezależnie od tego, gdzie będzie przebywał sześciolatek objęty edukacją w wieku szkolnym i przedszkolnym, to łączna liczba dzieci będzie podobna.

Ministerstwo powołuje się również na zmianę w przepisach odnośnie prawa 3-latka do dostępu do wychowania przedszkolnego, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., “zgodnie z art. 1 pkt 2 lit. ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), przewiduje się, że liczba dzieci w przedszkolach w kolejnych latach będzie większa, co jest przesłanką do wzrostu liczby etatów nauczycieli.”

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Edukacji Narodowej, liczba zatrudnionych nauczycieli się zwiększa. Można zauważyć, że zwiększa się liczba nie tylko etatów, jak i zatrudnienie nauczycieli w pełnym wymiarze godzin. Jednakże, maleje liczba nauczycieli pracujących w niepełnym wymiarze godzin (widać tą tendencję porównując rok 2014 do 2015 oraz 2015 do 2016). W tym samym okresie, można zauważyć, że maleje również liczba zatrudnionych nauczycieli mianowanych.

16707105_1355916271095182_230332181_n

1

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!