Strona główna Wypowiedzi Niedobory kadrowe pielęgniarek i położnych

Niedobory kadrowe pielęgniarek i położnych

Niedobory kadrowe pielęgniarek i położnych

Dariusz Joński

Poseł
Inicjatywa Polska

W 2020 roku odeszło z zawodu 10 500 pielęgniarek i położnych, a do publicznej służby zdrowia trafiło jedynie 2800. 4 pielęgniarki i położne odeszły, a tylko 1 przyszła do służby zdrowia.

Konferencja prasowa, 22.11.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 22.11.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 •  Najnowosze dane udostępnione przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, dot. ilości zatrudnionych pielęgniarek i położnych pozwalają na porównanie końca 2019 i końca 2020 roku. W tym czasie przybyły 3 592 pielęgniarki i 1 766 położnych.
 • NIPiP nie udostępnia informacji, ile pielęgniarek i położnych odeszło z zawodu. Nieznana jest zatem dokładna liczba osób podejmujących pracę w tych zawodach. Nie wiemy także o sytuacji osób, które postanowiły podjąć pracę dopiero kilka lat po uzyskaniu uprawnień.
 • W 2020 roku o ok. 600 osób mniej uzyskału prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (5 393 osoby) niż rok wcześniej.
 • W 2020 roku ok. 100 tys. pielęgniarek było w wieku uprawniającym je do przejścia na emeryturę. W przypadku położnych ok. 11,5 tys. osób było w wieku emerytalnym.
 • W 2020 roku średni wiek pielęgniarek wyniósł 53,16 lat. Z kolei średni wiek położnych wyniósł 50,74 lat. Średnia liczba rośnie niemal co roku w obydwu przypadkach.
 • Wypowiedź Dariusza Jońskiego uznajemy za nieweryfikowalną. Nie mogliśmy dotrzeć do oficjalnych danych mówiących o podawanych przez niego liczbach.

Kontekst wypowiedzi

Na Twitterze 22 listopada miała miejsce transmisja konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej. Poruszono podczas niej temat strategii przyjętej przez rząd PiS w obliczu czwartej fali pandemii COVID-19. Stanowisko PO przedstawili dziennikarzom posłowie Michał Szczerba oraz Dariusz Joński.

Drugi z polityków odniósł się do tematu braków kadrowych w systemie ochrony zdrowia. Podkreślił, że w ciągu zeszłego roku z zawodów pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych zrezygnowało 10,5 tys. osób. W tym samym czasie jedynie 2,8 tys. osób podjęło się pracy w tych zawodach.

Ile pielęgniarek i położnych pracuje w zawodzie?

Według danych udostępnionych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych na koniec 2020 roku pracowało 303 211 pielęgniarek (w tym 7 640 mężczyzn). Liczba pracujących położnych natomiast wynosiła 39 792 (w tym 75 mężczyzn). W sumie w zawodzie pielęgniarki i położnej na koniec 2020 roku pracowało 343 003 osoby. Na koniec roku 2019 z kolei pracę w zawodzie pielęgniarki wykonywało 299 619 osób (w tym 7 182 mężczyzn). W przypadku położnych w zawodzie pracowało 38 026 (w tym 75 mężczyzn). W sumie w obydwu tych zawodach pracowało 338 645 osób.

Zatem w ciągu roku w zawodzie pielęgniarki pracę rozpoczęły 3 592 osoby. W tym samym okresie pracę w zawodzie położnej rozpoczęło 1 766 osób.

Ile osób uzyskało prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej?

Jak podaje NIPiP, w 2020 roku prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej uzyskały 5 393 osoby. To prawie o 600 mniej niż rok wcześniej – 5 969.

Źródło: NIPIP

Ile pielęgniarek i położnych osiągnęło wiek uprawniający do emerytury?

Według danych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, w 2020 roku blisko 100 tys. pielęgniarek było w wieku uprawniającym do przejścia na emeryturę. Położnych uprawnionych do przejścia na emeryturę było ok. 11,5 tys.

Te dane nie pozwalają jednak dokładnie określić, ile pielęgniarek i położnych uzyskało wiek emerytalny. Ma to związek z tym, że mężczyźni również podejmują się pracy w tych zawodach, a tabela nie rozróżnia kobiet i mężczyzn. Pamiętajmy również, że kobiety i mężczyźni przechodzą na emeryturę w innym wieku.

Warto też pamiętać, że emerytura nie jest jedynym sposobem na zakończenie pracy w państwowym systemie ochrony zdrowia. Pielęgniarki i położne mogą ochodzić z zawodu z innych przyczyn, zarówno wyjeżdzając z kraju, zmieniając sektor na prywatny czy też całkowicie się przebranżawiając. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić, ile osób odeszło z tego zawodu w ubiegłym roku.

Jaki jest średni wiek pielęgniarek i położnych?

Udostępniona przez NIPiP tabela pokazuje, że średni wiek pielęgniarek i położnych od 2008 roku rośnie niemal nieprzerwanie. Obecnie średni wiek pielęgniarek to 53,16 lat, a położnych to 50,74 lata. W 2008 roku było to kolejno 44,19 w przypadku pielęgniarek i 43,32 w przypadku położnych.

Źródło: NIPIP

Prognozy NIPiP

NIPiP prognozuje, że do 2030 roku różnica liczby osób, nabywających prawa emerytalne oraz wchodzących do zawodu będzie rosła, i stanie się niebezpieczna dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Oczywiście dzieje się to przy założeniu, że liczba tych drugich utrzyma się – minimum– na poziomie roku 2020.

Źródło: NIPiP

Naszą analizę katastrofy kadrowej wśród pielęgniarek i położnych przeczytasz w tym artykule.

Problemy kadrowe i ich przyczyny

Miesiąc wcześniej, 25 października br. na portalu Rynekzdrowia.pl pojawił się artykuł dotyczący braków kadrowych w polskim systemie ochrony zdrowia. Treść publikacji wskazuje, że powyższy stan rzeczy spowodowany jest dużą konkurencyjnością płac za wykonywanie tej samej pracy w zagranicznych placówkach.

Autorzy, powołując się na Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych podają, że co roku studia przygotowujące do pracy we wspomnianych zawodach kończy ok. 5000 osób, z czego do publicznego systemu ochrony zdrowia wchodzi jedynie 2800.

Na wielkość luki pomiędzy liczbą osób kończących studia, a wchodzących do państwowego systemu ochrony zdrowia ma również wpływ konkurencyjność innych sektorów gospodarki (np. w gabinetach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej etc.).

Nie udało nam się jednak potwierdzić źródła tych danych zarówno w NIPiP, jak i w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

Działanie w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej” realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!