Czas czytania: około min.

(Nie)jawne raporty z działalności ABW

17.12.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Coroczne publikowanie jawnych raportów z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało zapoczątkowane w okresie, gdy szefem Agencji był Krzysztof Bondaryk.

Pierwszy opublikowany raport dotyczył działalności ABW w 2009 roku. Na pierwszej stronie tego dokumentu czytamy, że Agencja w dążeniu do “dostosowywania się (…) do zmieniających się we współczesnym państwie warunków” zamierza podejmować działania zmierzające“do przybliżenia Polakom roli i zadań Agencji”.

Celowi temu miały służyć zarówno coroczne publikacje raportów, jak i utworzenie periodyku “Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego”.

Do dnia dzisiejszego opublikowano więc jawne raporty z działalności ABW w latach:

Po zmianie na stanowisku Szefa ABW w 2015 r. (kiedy funkcję tę objął prof. dr hab. płk. Piotr Pogonowski), nie opublikowano kolejnych jawnych raportów z działalności ABW, tym samym raport dotyczący roku 2014 (opublikowany w 2015 r.) jest ostatnią dostępną publikacją tego typu. Co więcej, odnośniki do wszystkich opublikowanych dotychczas raportów zostały usunięte z oficjalnej strony internetowej Agencji.

W związku z powyższym wypowiedź Krzysztofa Bondaryka uznajemy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.