Czas czytania: około min.

Opieka psychologiczna dla par z problemem niepłodności

19.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Minister Arłukowicz dosyć ogólnikowo mówi o kompleksowej opiece medycznej dla wszystkich par borykających się z problemem niepłodności. Powołuje się się na projekt ustawy, który wprost nie mówi o poradnictwie psychologicznym, ale biorąc pod uwagę całą wypowiedź i działania Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie należy zakwalifikować tę wypowiedź jako prawdę.

O kompleksowości świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku in vitro mówi już Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej – możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

Artykuł 5. i 6. Projektu ustawy o leczeniu niepłodności z dnia 22.01.2015 r. mówi o tym, że leczenie niepłodności obejmuje m.in. poradnictwo medyczne i obejmuje w szczególności przekazywanie informacji na temat płodności (…)

W ustawie pojawiają się również informacje na temat promocji zdrowia prokreacyjnego.

Natomiast w treści Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 podpisanego przez ministra Arłukowicza, w rozdziale II poświęconym zdefiniowaniu problemu i określeniu potrzeby, pojawia się informacja, że pary objęte niepłodnością znacznie częściej dotknięte są depresją, zaburzeniami relacji społecznych oraz zaburzeniami nerwicowymi.

W związku z tym i biorąc pod uwagę kolejne wypowiedzi w Rozmowie Dnia, wypowiedź ministra zdrowia należy zakwalifikować jako prawdę. Jednak na tym etapie prac nad ustawą należałoby uściślić kluczowe słowo “kompleksowość”. Szczególnie biorąc pod uwagę uzasadnienie problemu w w Programie na lata 2013-2016, gdzie niepłodność wskazano jako przyczynę wielu depresji i zaburzeń psychologicznych.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.