Strona główna Wypowiedzi Opieka psychologiczna dla par z problemem niepłodności

Opieka psychologiczna dla par z problemem niepłodności

Opieka psychologiczna dla par z problemem niepłodności

Bartosz Arłukowicz

Ależ są zapisy [dot. poradnictwa psychologicznego] obejmujące kompleksową opiekę wszystkich par borykających się z problemem niepłodności.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

Minister Arłukowicz dosyć ogólnikowo mówi o kompleksowej opiece medycznej dla wszystkich par borykających się z problemem niepłodności. Powołuje się się na projekt ustawy, który wprost nie mówi o poradnictwie psychologicznym, ale biorąc pod uwagę całą wypowiedź i działania Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie należy zakwalifikować tę wypowiedź jako prawdę.

O kompleksowości świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku in vitro mówi już Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej – możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

Artykuł 5. i 6. Projektu ustawy o leczeniu niepłodności z dnia 22.01.2015 r. mówi o tym, że leczenie niepłodności obejmuje m.in. poradnictwo medyczne i obejmuje w szczególności przekazywanie informacji na temat płodności (…)

W ustawie pojawiają się również informacje na temat promocji zdrowia prokreacyjnego.

Natomiast w treści Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 podpisanego przez ministra Arłukowicza, w rozdziale II poświęconym zdefiniowaniu problemu i określeniu potrzeby, pojawia się informacja, że pary objęte niepłodnością znacznie częściej dotknięte są depresją, zaburzeniami relacji społecznych oraz zaburzeniami nerwicowymi.

W związku z tym i biorąc pod uwagę kolejne wypowiedzi w Rozmowie Dnia, wypowiedź ministra zdrowia należy zakwalifikować jako prawdę. Jednak na tym etapie prac nad ustawą należałoby uściślić kluczowe słowo “kompleksowość”. Szczególnie biorąc pod uwagę uzasadnienie problemu w w Programie na lata 2013-2016, gdzie niepłodność wskazano jako przyczynę wielu depresji i zaburzeń psychologicznych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy