Strona główna Wypowiedzi Ordo Iuris chce, aby hotele były tylko dla małżeństw? Sprawdzamy

Ordo Iuris chce, aby hotele były tylko dla małżeństw? Sprawdzamy

Ordo Iuris chce, aby hotele były tylko dla małżeństw? Sprawdzamy

Monika Falej

Ordo Iuris chce, aby hotele miały zakaz sprzedaży pokojów z dwuosobowym łóżkiem osobom, które nie są małżeństwem.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Twitter, 25.01.2023

 • Poradnik opublikowany przez Ordo Iuris nie jest propozycją zmian w prawie. To analiza obecnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony wolności sumienia, wyznania i słowa w miejscu pracy.
 • W poradniku pojawiają się przykłady sytuacji, w których przedsiębiorca miałby mieć możliwość odmówienia świadczenia usługi, jeśli byłoby to niezgodne z wyznawanymi przez niego wartościami. Jednym z przykładów przytaczanych przez Instytut jest odmowa wynajęcia pokoju z łóżkiem dwuosobowym dla pary niebędącej w związku małżeńskim.
 • W swoim poradniku Ordo Iuris nie dąży do wprowadzenia odgórnego zakazu. To od samych hoteli powinno zależeć, czy wprowadzą u siebie taką zasadę. Wypowiedź Moniki Falej uznajemy za fałsz.

Ordo Iuris opublikowało poradnik

Wraz z początkiem roku Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris udostępnił poradnik dotyczący wolności słowa, sumienia oraz wyznania w miejscu pracy. Dokument jest przeznaczony dla pracowników, przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów medycznych oraz nauczycieli akademickich.

Jak czytamy we wprowadzeniu: „publikacja jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zgłoszeń pracowników, przedsiębiorców, lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, wykładowców akademickich i wielu innych, którzy zwracają się do Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris o pomoc prawną w sporach prawnych powstających na płaszczyźnie zawodowej”.

W dokumencie przywoływaneobowiązujące ramy prawne, na które pracodawca lub pracownik mógłby się powołać, aby chronić swoje sumienie i uniknąć dyskryminacji ze względu na swoje przekonania.

Kilka porad dla hotelarzy

Popularność w sieci zyskał fragment poradnika, w którym autorzy przedstawiają ramy prawne i argumenty, na które może powołać się przedsiębiorca, aby odmówić wykonania usługi z powodu sprzeciwu sumienia (s.28). Jako jeden z przykładów przytoczono sytuację, w której właściciel hotelu może odmówić wynajmowania pokoi z łóżkami dwuosobowymi dla par, które nie są małżeństwami.

Z tego powodu dokument zaczął być przywoływany w mediach. Radio RMF 24 przytacza wypowiedzi hotelarzy, którzy traktują poradnik z przymrużeniem oka. Do tematu odniosła się również posłanka Monika Falej, której zdaniem Ordo Iuris dąży swoim poradnikiem do zmian w prawie.

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus opublikowała nagranie na TikToku, w którym – podobnie jak Falej – sugeruje, że Ordo Iuris dąży do wprowadzenia takiego zakazu w hotelach.

Poradnik nie jest propozycją zmian

Twórcy poradnika podkreślają, że takie wartości jak wolność sumienia, wyznania i słowa są wartościami, które gwarantuje Konstytucja RP. Zdaniem autorów dokumentu nie istnieje katalog, który jasno określa, co jest dozwolone w miejscu pracy oraz w relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w zakresie wolności przekonań (s.13).

Ordo Iuris przedstawia listę ich zdaniem niedozwolonych praktyk, wśród których znalazły się m.in.:

 • przekazywanie wbrew woli pracownika informacji o charakterze ideologicznym lub światopoglądowym,
 • przymuszanie pracownika do zmiany światopoglądu,
 • przymuszanie pracownika do wzięcia udziału w wydarzeniach wpisujących się w konkretny światopogląd,
 • zmuszenie pracownika do ujawnienia religii lub światopoglądu.

Należy podkreślić, że dokument przygotowany przez Ordo Iuris opiera się na obowiązujących w Polsce regulacjach i nie jest propozycją zmian prawnych.

Przedsiębiorcy i prawo do odmówienia usługi

W dalszej części dokumentu wskazano, że obowiązek zawarcia umowy z konsumentami dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw strategicznych, świadczących usługi np. energetyczne (s. 25). Pozostali przedsiębiorcy mogą korzystać z pełnej swobody działalności gospodarczej. Poradnik podkreśla, że odmowa wykonania usługi, która nie wpisywałaby się w markę firmy, jest często spotykaną praktyką i nie jest niczym zaskakującym (s. 28).

„Skoro z uwagi na zasady wolnorynkowe przedsiębiorca ma prawo odmówić wykonania usługi, jeśli z jakiegoś powodu nie wpisuje się ona w charakter budowanego przez przedsiębiorcę brandu (brand marketing policy), to tym bardziej może odmówić z uwagi na to, że wykonanie usługi byłoby niezgodne z wyznawanymi przez niego wartościami”.

Instytut wskazuje również, że szczególnie istotne w gospodarce wolnorynkowej są „postawy wzajemnego zaufania i uczciwości”, które mogą być przekazywane poprzez prowadzenie przez przedsiębiorstwo jasnego przekazu co do wyznawanych wartości (s. 28).

Pokoje hotelowe dla małżeństw to tylko przykład

Właśnie w tym kontekście w poradniku pojawia się historia o hotelarzu, który może odmówić parze nieformalnej wynajęcia jednego łóżka w hotelu. Nie jest to postulat zmiany w prawie, a jedynie przykład sytuacji, w której przedsiębiorca może powołać się na wolność sumienia i przytoczyć już obowiązujące argumenty prawne, które Ordo Iuris zebrało w poradniku.

Ordo Iuris nie chce, aby jakiekolwiek zakazy wprowadzono we wszystkich hotelach, bo to od samych hoteli ma zależeć, czy wprowadzą u siebie taką zasadę, czy też nie.

Autorzy poradnika przywołują inne przykładowe sytuacje, w których przedsiębiorca mógłby powołać się na wolność sumienia. Są to m.in.:

 • Księgarnia może odmówić dystrybucji książki zawierającej treści, których nie chce promować.
 • Manufaktura artystyczna, która specjalizuje się w produkcji ręcznie robionych na drutach wełnianych ubrań dla dzieci w wieku od noworodka do 3 lat, angażująca się w inicjatywy społeczno-edukacyjne o „wcześniakach”, wysyłająca ręcznie robione czapeczki i skarpetki na oddziały neonatologiczne, ma prawo nie podjąć się zlecenia na wykonanie ubrań z czerwonym symbolem w kształcie pioruna jako oznaczenia ruchu politycznego o nazwie „Strajk Kobiet”, gdyż byłoby to sprzeczne z konsekwentnie przez nią przyjętą brand marketing policy.
 • Zakład drukarski ma prawo odmówić wykonania usługi, gdzie literalne brzmienie dzieła zawiera treści, których nie chce promować.

Jerzy Kwaśniewski – jeden z autorów poradnika – odniósł się do tweeta Moniki Falej. Jak wyjaśnił, to nieprawda, że Ordo Iuris dąży do wprowadzenia zakazu wynajmowania pokoi hotelowych parom bez ślubu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy